Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
08/09/201729092Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/09/201730155Κατανομή ποσού 20.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/09/201730152Κατανομή 4.519.113,80 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2017, καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων τους, και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 χρονικής περιόδου Μαΐου-Αυγούστου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/09/201729645Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2017 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/09/201723Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
05/09/201729727Γνωστοποίηση της με αριθμό 135/2017 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.ΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04/09/201729236Γ΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
01/09/201729341Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν.4483/2017 (Α’ 107)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
31/08/201728669Κατανομή ποσού ύψους 6.336.491,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Αύγουστο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
30/08/201728900«Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, του Αλέξανδρου Νικολούζου, Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών»ΚΥΑ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   Επόμενη