Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
02/02/20172180Ενημέρωση σχετικά με οδηγίες συμπλήρωσης των Πρότυπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α’ 147)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
02/02/2017627Ενημέρωση σχετικά με έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
30/01/20175Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών ΕνοτήτωνΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
30/01/20174Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών ΕνοτήτωνΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
30/01/20172691Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
27/01/20173Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών ΕνοτήτωνΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
27/01/20172Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών ΕνοτήτωνΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
27/01/20172045Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
27/01/20172520Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/01/20171730Χρηματική εντολή της Α΄ κατανομής έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...   Επόμενη