Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
28/12/201744205Κατανομή ποσού ύψους 107.563.704,58 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28/12/201744393Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξηςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
27/12/201742Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων με μηχανικούςΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
21/12/201741Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Περιφερειών με μηχανικούςΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
20/12/201743337Τροποποίηση της Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασής μας, όπως ισχύει, σχετικά με την κατανομή ποσού σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20/12/201742216Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ε.Φ. 07-120 σε επιμέρους Κ.Α.ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/12/201743598Κατανομή συνολικού ποσού 4.348.136,47 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ έτους 2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/12/201743595Κατανομή εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017, ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους της Χώρας που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/12/201740Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
19/12/201743478Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προηγούμενη  ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...   Επόμενη