Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
11/09/201730307Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
ΦΕΚ 3249/15-9-2017
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΑΙΤΗMA ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΚAΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08/09/201729526Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Θ’ κατανομή έτους 2017
Χρηματική εντολή της Θ΄ κατανομής έτους 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08/09/201729092Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/09/201730155Κατανομή ποσού 20.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/09/201730152Κατανομή 4.519.113,80 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2017, καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων τους, και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 χρονικής περιόδου Μαΐου-Αυγούστου 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/09/201729645Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2017 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/09/201723Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
05/09/201729727Γνωστοποίηση της με αριθμό 135/2017 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.ΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04/09/201729236Γ΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
01/09/201729341Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν.4483/2017 (Α’ 107)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
Προηγούμενη  ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...   Επόμενη