Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
05/07/201722708Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/07/201720Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων στο Δήμο Αγίου Νικολάου ΚρήτηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
03/07/201722004Κατανομή ποσού ύψους 5.960.058,78€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιούνιο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
30/06/201719Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)- Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές

ANTAPODOTIKASEP17_
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
29/06/201718Άρθρο 1Β παρ.1 του ΚΕΙ – Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίαςΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29/06/201721722Κατανομή ποσού ύψους 112.229.848,02 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάιο –Ιούνιο 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
16/06/201720110Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
16/06/201719802Συμπληρωματική Χρηματική εντολή της ΣΤ΄ κατανομής έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
16/06/201717Αποτελέσματα ελέγχου στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Γενικές οδηγίες, απαιτούμενες ενέργειες
Οδηγός συσχέτισης Εργασιακών Σχέσεων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
09/06/201719326Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ Κατανομή έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...   Επόμενη