Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
02/03/20176591Κατανομή ποσού ύψους 111.914.369,89 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
28/02/201764Μερική Ανάκληση της υπ. αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
24/02/20179Εφαρμογή Ν. 4442/2016-ΦΕΚ Α΄ 230-Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» μεταβατικής περιόδου
Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
23/02/20176102Κατανομή ποσού ύψους έως 18.582.941,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
21/02/20175720Πληροφορίες για στοιχεία μεταφοράς μαθητών
Πινακας ανα Περιφέρεια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
17/02/201718Μερική Ανάκληση της υπ. αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
17/02/20178Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2016ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
13/02/20173305Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Β’ κατανομή έτους 2017
Χρηματική εντολή της Β΄ κατανομής έτους 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
13/02/20173861Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
13/02/20173863Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Ι.Δ. του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ν. Αττικής, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...   Επόμενη