Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
26/10/201736444Συμπληρωματική κατανομή 59.765,88 € σε Δήμους, από ΚΑΠ 2017, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής χρονικής περιόδου Μαΐου-Αυγούστου 2017, για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων τους, καθώς και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με ν. 3852/2010ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
24/10/201736130Ορθή διάθεση Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο ΔιαλειτουργικότηταςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
24/10/201735986Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20/10/201735539Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20/10/201735536Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20/10/201735533Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/10/201734898Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 3η -4η -5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/10/201734118Κατανομή συνολικού ποσό ύψους 146.800,00€, από τους ΚΑΠ, σε Περιφέρειες της χώρας προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13/10/201734362Κατανομή ποσού ύψους 72.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 και τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13/10/201728Παροχή διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 108-114 του ν.4483/2017 (Α’ 107) για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προηγούμενη  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...   Επόμενη