Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
19/04/20179575Κατανομή ποσού 2.500.000,00 € από ΚΑΠ έτους 2017, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
18/04/20179705Τροποποίηση της υπ. αρ. 8310/15.3.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ξ3465ΧΘ7-Ζ16) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας»ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
10/04/201711635Σύστημα αξιολόγησης ν. 4369/2016 – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχήΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07/04/201710628Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Δ’ κατανομή έτους 2017
Χρηματική εντολή της Δ΄ κατανομής έτους 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/04/20173681Δημόσια πρόσκληση Απόσπασης έξι (6) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία ΠάρουΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
05/04/201710644Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός ΜΑΪΟΥ 2017, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
31/03/201710596Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ΗπείρουΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
31/03/201710595Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και ΠελοποννήσουΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
31/03/20179557Κατανομή ποσού ύψους 6.224.863,43 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
30/03/201710967Υποβολή Τεχνικών Δελτίων καταγραφής αναγκών παιδικών χαρών ΟΤΑ
Τεχνικό Δελτίο
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
Προηγούμενη  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...   Επόμενη