Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
20/03/20186291Κατανομή ποσού 20.597.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους ΚΑΠ έτους 2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/03/20186272Δ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10595/31.3.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:ΩΨΦΑ465ΧΘ7-363) «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου», όπως ισχύειΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
17/03/20187752Ζ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 8310/15.3.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ξ3465ΧΘ7-Ζ16) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύειΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
13/03/20187369Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθµ. 171/2017 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του ΚράτουςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
12/03/20185538Ε΄ Τροποποίηση της 15334/10.5.2017 Υπ. Απόφασης (ΑΔΑ:ΩΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ) «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων», όπως ισχύειΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
08/03/20186887Υπόμνηση για το ερωτηματολόγιο για τον 8o γύρο αμοιβαίας αξιολόγησης (GENVAL)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
08/03/20186558Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 2
Υπόδειγμα 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08/03/20185985Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07/03/20185428Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ Κατανομή έτους 2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06/03/20186282Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ κατανομή 2018
Χρηματική εντολή της Γ΄ κατανομής έτους 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προηγούμενη  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...   Επόμενη