Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
08/03/20177069Κατανομή ποσού ύψους 6.209.382,82€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Φεβρουάριο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
07/03/201710Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού». Καθορισμός κριτηρίων και κατανομής πιστώσεων
Τεχνικό δελτίο καταστροφών
Δελτίο χρηματοδότησης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
06/03/20175915Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ.Δ. του Δ. Δοξάτου, Ν. Δράμας, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
06/03/20175914Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/03/20177293Kατανομή ποσού 289.741,81 € στον Δήμο Χαλανδρίου Ν. Αττικής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε κατά νόμο δικαιούχουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
02/03/20176591Κατανομή ποσού ύψους 111.914.369,89 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
28/02/201764Μερική Ανάκληση της υπ. αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
24/02/20179Εφαρμογή Ν. 4442/2016-ΦΕΚ Α΄ 230-Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» μεταβατικής περιόδου
Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
23/02/20176102Κατανομή ποσού ύψους έως 18.582.941,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
21/02/20175720Πληροφορίες για στοιχεία μεταφοράς μαθητών
Πινακας ανα Περιφέρεια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...   Επόμενη