Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
14/05/201819351Επιχορήγηση Περιφερειών της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10/05/201818521Τροποποίηση της Α.Π. 2170/01.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) απόφασής μας, σχετικά με την κατανομή ποσού σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2018 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08/05/201817686Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ε΄ κατανομή 2018
Χρηματική εντολή της Ε΄ κατανομής έτους 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07/05/201817110Κατανομή ποσού 114.938.397,28 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ 2018, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μαρτίου - Απριλίου 2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04/05/201817179Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Ε΄ Κατανομή 2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04/05/201816972Κατανομή ποσού ύψους 6.529.048,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Απρίλιο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02/05/201815913Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
30/04/201815770Κατανομή ποσού ύψους 1.490.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
27/04/201814Στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για το προσωπικό και τη μισθοδοσία του – Μη υποχρέωση υποβολής των στοιχείων αυτών από τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
25/04/201814467Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...   Επόμενη