Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
20/07/201724382Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Δ΄ Κατανομή έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
12/07/201721Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων
STELEXOSH17_
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
11/07/201723620Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2017, συνολικού ποσού ύψους 20.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
11/07/201723618Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους - 1η και 2η μηνιαία κατανομή έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
11/07/201723603Κατανομή ποσού 22.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
11/07/201722851Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
07/07/201720512Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ζ’ κατανομή έτους 2017
Χρηματική εντολή της Ζ΄ κατανομής έτους 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/07/201722708Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/07/201720Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων στο Δήμο Αγίου Νικολάου ΚρήτηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
03/07/201722004Κατανομή ποσού ύψους 5.960.058,78€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιούνιο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη