Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
22/01/20153232Συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων με ποσό 264.711,68 € από τους ΚΑΠ 2015, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσης περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014, για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων, καθώς και  υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
21/01/20152952Αποστολή καταλόγων Εφετείων και Περιφερειακών ΕνοτήτωνΕΚΛΟΓΩΝ
21/01/20152958Πίνακες αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015ΕΚΛΟΓΩΝ
21/01/20152954Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
20/01/20152730Ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των εκλογώνΕΚΛΟΓΩΝ
20/01/20158Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
19/01/20152507Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Α’ Κατανομή έτους 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
15/01/20151842Ονόματα - Εμβλήματα κομμάτωνΕΚΛΟΓΩΝ
14/01/20151935Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των Δήμων, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ) – Α΄ κατανομή 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
14/01/20151839Υπόδειγμα προκήρυξης άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη