Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
20/03/201920402Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20/03/201920616Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023
POLYETES2023_
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
20/03/201920211Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμώνΕΚΛΟΓΩΝ
20/03/201920221Α.Φ.Μ. Δημοτικών και Περιφερειακών συνδυασμώνΕΚΛΟΓΩΝ
15/03/201919218Κατανομή ποσού 50.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2019, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15/03/201918884Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας,προς κάλυψη δαπανών τους - Γ΄ Κατανομή έτους 2019ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14/03/201918649Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους Γ΄ κατανομή έτους 2019ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13/03/20199Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
13/03/201918282Κατανομή συνολικού ποσού 167.169,21 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08/03/201917278Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη