Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
19/12/201450227Κατανομή ποσού 9.949.940,00 €, εσόδων από ΤΑΠ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρ. 24 , ν. 2130/93ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
19/12/201450217Κατανομή ποσού 7.950.020,00 €, εσόδων από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 9 § 6 α ,ν. 2880/2001ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
19/12/201450215Κατανομή ποσού 1.899.900,00 € , εσόδων από Φόρο Ζύθου στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 9,ν.δ 703/70 και του άρθρ. 84 του από 24.9/20.10.58 β.δΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
19/12/201450303Κατανομή ποσού ύψους 1.006.336,46 € σε Δήμους από ΚΑΠ 2014, προς κάλυψη δαπάνης για σίτιση μαθητών μουσικών & καλλιτεχνικών γυμνασίων & λυκείων της ΧώραςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
18/12/201449536Κατανομή συνολικού ποσού 5.172.332,71€ σε Δήμους από ΚΑΠ 2014, για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων τους, καθώς και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς,  με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
16/12/201456Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπώνΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
15/12/201448990Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
09/12/201445887Κατανομή ποσού 4.618.797,99€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2014, προς καταβολή διατροφικού επιδόματος, για το μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/12/201447852Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς
τρίτους
.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/12/201447004Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς
τρίτους
.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη