Παρασκευή 01 Αυγούστου 2014
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
01/08/201426559Κατανομή σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους με συνολικό ποσό ύψους 108.400,00€, προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
25/07/201429531Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
25/07/201429530Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23/07/201427858Γ΄ Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
23/07/201441Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14/07/201426307Ζ΄ Κατανομή συνολικού ποσού 6.900.000,00€, εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2014, προς κάλυψη δαπανών των ΠεριφερειώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
11/07/201427947Τροποποίηση της αριθ. 47434/26-11-2013 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
11/07/201427929Κατανομή πιστώσεων, από τους ΚΑΠ έτους 2014 των Δήμων, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/07/201427044Παροχή στοιχείων πραγματικού κόστους & αριθμού μεταφερόμενων μαθητών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, & απολογιστικών στοιχείων για το σχολικό έτος 2013-2014
Πίνακας Ι-πραγματικό κόστος από 1-4-2014 έως 30-6-2014
Πίνακας II-πραγματικό κόστος από 1-9-2013 έως 30-6-2014
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
03/07/201426691Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2014, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ζ΄ κατανομή 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη