Κυριακή 28 Αυγούστου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
25/08/201626575Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Η΄ κατανομή έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
12/08/201626044Γ΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/08/201625363Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04/08/201625246Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/08/201618A. Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Διατάξεις άρθρου 51 ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134)
B. Αποστολή στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 και τη κατάταξη των υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ B
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
02/08/201624984Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
28/07/201624693Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
27/07/201624438 Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017
& Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
22/07/201623977Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού περιφερειών, οικονομικού έτους 2017
ΦΕΚ-2312
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
22/07/201623976Παροχή οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης
ΦΕΚ-2311
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη