Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
02/02/20163280Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών
Δελτίο για τις Μεταναστευτικές-Προσφυγικές ροές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
27/01/20162198Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α΄ Κατανομή έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/01/20164Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016
Πρότυπος πίνακας προγρ. προσλήψεων 2016
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
22/01/20161914Α΄Κατανομή ποσού 25.000.000,00 € από τους ΚΑΠ 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
22/01/201603Μερική κατάργηση καταχώρησης οικονομικών στοιχείων στις καρτέλες της Βάσης Δεδομένων ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ – Σταδιακή μετάβαση στον Κόμβο ΔιαλειτουργικότηταςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18/01/2016123Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣΚΥΑ
18/01/201602Επικαιροποίηση στοιχείων εκκρεμοτήτων διορισμών / προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ και δεν καλύπτονται από εκδοθείσες αποφάσεις κατανομής προσωπικού
Πίνακας 1
Πίνακας 2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
05/01/2016200Κατανομή ποσού ύψους 5.195.518,49€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/01/2016260Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Φεβρουαρίου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04/01/201601Αναμόρφωση Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων που εκτείνονται στα όρια ενός ΟΤΑΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη