Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
15/04/201414587Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή
ΕΚΛΟΓΩΝ
08/04/201414086Κατανομή συνολικού ποσού 5.228.406,18€ σε Δήμους από ΚΑΠ έτους 2014, καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων τους, καθώς και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
07/04/201413899Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές Μαΐου 2014
ΕΚΛΟΓΩΝ
07/04/201413081Επιχορήγηση των Περιφερειών από τους ΚΑΠ 2014 µε συνολικό ποσό 5.135.455,49€,προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους, για το Μάρτιο 2014.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04/04/201413697Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένωνΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
04/04/20141025/15/63βΡύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελώντου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξειςΕΚΛΟΓΩΝ
04/04/201413703Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές
ΕΚΛΟΓΩΝ
04/04/201413704Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24/5/2014, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της EE κ.λ.π.ΕΚΛΟΓΩΝ
01/04/201413119Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε δικαιούχους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Δ΄ κατανομή έτους 2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
01/04/201413146Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών Περιφερειακών αρχώνΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη