Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
26/11/201534019Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2015 στις Περιφέρειες, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ’ Κατανομή έτους 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/11/201541533Κατανομή ποσού ύψους 22.500.000,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ, προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2016, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
24/11/201538101Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 6414/25.02.2015 απόφασής μας, σχετικά με την επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
23/11/201541080Δ΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
18/11/201539831Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις ΠεριφέρειεςΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
13/11/201541Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
09/11/201534429Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της υπ’ αριθμ. 204/ 2015 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
06/11/201538738Χρηματική εντολή της ΙΑ΄ κατανομής έτους 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/11/201538737Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- ΙΑ΄ κατανομή έτους 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04/11/201538597Κατανομή ποσού 2.150.000,00 € σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη