Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
15/09/201432311Διατήρηση του αριθμού πρωτοκόλλου στις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών και μετά την εγκατάσταση από 1η Σεπτεμβρίου 2014 των νέων αρχώνΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
11/09/201451Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10/09/201450Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας: ΠαράτασηΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
09/09/201433719Παροχή στοιχείων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πίνακας ανά Περιφέρεια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
09/09/201433905Έννοια του έτους κατά τη λήψη της ειδικής άδειας των αιρετώνΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
09/09/201431178Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/ 2012ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
09/09/201432661Θ΄ Κατανομή συνολικού ποσού 6.900.000,00€, εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2014, προς κάλυψη δαπανών των ΠεριφερειώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/09/201433276Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού17.822.916,67 €, έναντι δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο27 του ν. 3756/2009ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/09/201433273Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Θ΄ κατανομή έτους 2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/09/201433038Επιχορήγηση Δήμων από ΚΑΠ 2014 με 119.650.883,15 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, για  Iούλιο & Αύγουστο 2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη