Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΗμ/νία διενέργειας
18/11/201540476Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεομοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2016» 01/12/2015
02/11/201538124Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών κεντρικών συσκευών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-201611/11/2015
18/05/201516885Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΥπουργείουΕσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 09/07/2015
25/02/20157091Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών και έργου σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού για τη διαχείριση υποθέσεων Μεταναστευτικής Πολιτικής-Αδειών Διαμονής και Ιθαγένειας09/03/2015
25/02/20157093Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών μετάπτωσης εφαρμογής της Δ/νσης Ιθαγένειας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.) στο πληροφοριακό σύστημα Ιθαγένειας των λοιπών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων09/03/2015
25/02/20157089Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών (Help-Desk) Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας09/03/2015
02/12/201447197Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των servers και δικτύων του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.201515/12/2014
19/11/201445191Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών05/12/2014
19/11/201444199Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 81 συσκευών αναγνώρισης/εγγραφής κάρτας αυτοτελούς εγγράφου ΥΤΧ για το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Πολιτών Τρίτων Χωρών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.04/12/2014
27/10/201441739Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για συντήρηση & υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2014-201512/11/2014
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Επόμενη