Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΗμ/νία διενέργειας
27/10/201441739Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για συντήρηση & υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2014-201512/11/2014
24/10/201441365Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Μηχανογραφικού και Δακτυλοσκοπικού Εξοπλισμού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών07/11/2014
14/10/2014ΔΥΠαροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Α.Π. 38313/06-10-2014 διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού20/10/2014
06/10/201438313Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το ΥΠ.ΕΣ20/10/2014
09/09/201433650Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των είκοσι τεσσάρων (24) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-201524/09/2014
28/03/201412527Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων της Διεύθυνσης Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών10/04/2014
19/03/201411340Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καλπών για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 201420/03/2014
19/03/2014ΔΥΠρομήθεια εκλογικών σάκων20/03/2014
14/03/2014ΔΥΠρομήθεια εκλογικών σάκων18/03/2014
14/03/201410140Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας εκλογέων18/03/2014
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Επόμενη