Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΗμ/νία διενέργειας
24/01/20142656Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ13/02/2014
20/09/2013ΔΥΠαροχή διευκρινίσεων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»24/09/2013
18/09/201336759Τρέχουσες διευκρινήσεις σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»24/09/2013
13/09/201336759Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»24/09/2013
11/09/201336239Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εκατό (100) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & επτά χιλιάδων (7.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών20/09/2013
03/09/201334679Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»18/09/2013
29/08/201337115Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του ΕΤΕ Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα: α) ολοκλήρωσης διαδικασίας προχρηματοδότησης & αποπληρωμής Ετησίου Προγράμματος 2011, β) ανασχεδιασμού εντύπων Ταμείου & γ) καταχώρησης παραστατικών ΣΠΛΕΤΕ»27/09/2013
29/08/201337115/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Ως προς το Παράρτημα Γ΄, παρ. ΙΙΙ Χρονοδιάγραμμα Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του ΕΤΕ Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (ΣΠΛΕΤΕ)»27/09/2013
22/08/201333462Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των τριάντα (30) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2013.30/08/2013
22/08/201333460Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών. 30/08/2013
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Επόμενη