Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΗμ/νία διενέργειας
03/03/20176930Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και τόνερ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)16/03/2017
23/01/20171290Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Α.Π. 41616/13-12-2016 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρουτου Υπουργείου Εσωτερικών 25/01/2017
19/12/201641036Διευκρινίσεις σχετικά με την Α.Π.40033/12-12-2016 πρόχειρου διαγωνισμού11/01/2017
13/12/201641616Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εσωτερικών10/01/2017
12/12/201640033Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2017»11/01/2017
18/07/201623861Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού30/08/2016
02/03/20166582Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Α.Π. 5579/23-02-2016 διακήρυξη του «πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»04/03/2016
24/02/20165580Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαράντα δύο (42) συσκευών τηλεομοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2016»04/03/2016
23/02/20165579Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης04/03/2016
07/01/201644491/2015Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς της εταιρείας που συμμετείχε στον πρόχειρο διαγωνισμό για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεομοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2016»01/12/2015
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   Επόμενη