Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΗμ/νία διενέργειας
09/12/201151773Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ16/12/2011
02/12/201151511Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα για την αναθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και τον ανασχεδιασμό των εντύπων που προβλέπονται για την εφαρμογή των διαδικασιών του ως άνω Ταμείου».28/12/2011
04/10/201127157Απόφαση ματαίωσης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αριθμ. Προκήρυξης 60864/22-10-2010 για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης των Δράσεων των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 καθώς και για το σχεδιασμό των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2011, 2012 και 2013»04/10/2011
17/08/201131157Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Πρακτικά μέσα για την μείωση της παράνομης μετανάστευσης», μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης06/09/2011
17/08/201120806Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Πώς καλύπτεται η ζήτηση εργατικού δυναμικού μέσω της μετανάστευσης στην Ελλάδα», μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης08/09/2011
17/08/201117916Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με τίτλο «Ετήσια έκθεση για τα Στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία», μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης 201107/09/2011
17/08/201123960Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με τίτλο «Πολιτικές θεωρήσεων ως δίαυλος μετανάστευσης» μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης06/09/2011
16/06/201120769Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2008 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή01/07/2011
04/04/201158495Απόφαση ματαίωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης»04/04/2011
07/02/20113494ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια 40.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης24/02/2011
Προηγούμενη  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Επόμενη