Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΗμ/νία διενέργειας
14/10/2014ΔΥΠαροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Α.Π. 38313/06-10-2014 διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού20/10/2014
06/10/201438313Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το ΥΠ.ΕΣ20/10/2014
09/09/201433650Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των είκοσι τεσσάρων (24) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-201524/09/2014
28/03/201412527Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων της Διεύθυνσης Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών10/04/2014
19/03/201411340Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καλπών για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 201420/03/2014
19/03/2014ΔΥΠρομήθεια εκλογικών σάκων20/03/2014
14/03/2014ΔΥΠρομήθεια εκλογικών σάκων18/03/2014
14/03/201410140Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας εκλογέων18/03/2014
14/03/201410139Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών του Μαΐου 201418/03/2014
14/03/201410141Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καλπών για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 201418/03/2014
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Επόμενη