Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 Πιστοποιητικό Γέννησης  αρχείο
 Πιστοποιητικό Εντοπιότητας  αρχείο
 Πιστοποιητικό Ιθαγένειας  αρχείο
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  αρχείο
 Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων συγγενών  αρχείο
 Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας  αρχείο


 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
 Πιστοποιητικό Αδηλώτου  αρχείο
 Πιστοποιητικό Ανυπαρξίας  αρχείο
 Πιστοποιητικό για Διόρθωση Επωνύμου - Πατρωνύμου - Μητρωνύμο  αρχείο
 Πιστοποιητικό για Διόρθωση Κυρίου Ονόματος  αρχείο
 Πιστοποιητικό για Προσθήκη Κυρίου Ονόματος  αρχείο
 Πιστοποιητικό για προσθήκη Πατρωνύμου ή Μητρωνύμου αρχείο
 Πιστοποιητικό Διαγραφής Θήλεος αρχείο
 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων  αρχείο
 Πιστοποιητικό Θανάτου αρχείο
 Πιστοποιητικό Μετεγγραφής στο Μητρώο Αρρένων  αρχείο
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογία (1)  αρχείο
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογία (2)  αρχείο
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογία (Υπόδ)  αρχείο
 Πιστοποιητικό Πολλαπλώς Εγγεγραμμένου  αρχείο