Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 

 

Hμερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
22/09/2014  17413  Μεταδημότευση μονίμου κατοίκου εξωτερικού 
16/07/2014 28280

Διόρθωση λαθών σε εγγραφές που παρουσιάζουν ασυμβατότητα ανάμεσα στο ‘ΟΠΣ Εθνικό Δημοτολόγιο’ και τις τοπικές βάσεις δημοτολογίων των Δήμων

11/07/2014 15726  Ευεργετήματα πενίας 
08/07/2014  16162  Μεταδημότευση Υποψηφίου  
08/07/2014  14349 Ημερομηνία Κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας σε υιοθεσία  
04/07/2014 15717 Μεταδημότευση Υποψηφίων στις Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές 
20/03/2014    2723  Έννομο συμφέρον για την έκδοση πιστοποιητικών  
19/12/2013 30719

Εγγραφή στο Δημοτολόγιο

07/11/2013 44486 Διόρθωση στοιχείων αρχείου Δημοτολογίου  
27/01/2012  3372

Επανεκκίνηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου (έγγραφο προς Δημάρχους)

11/01/2012  319
11/01/2012  339

 Οδηγίες προς Ομάδων Εργασίας Δήμων

21/12/2011  53330 

Επανεκκίνηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου (έγγραφο προς Τμήματα Δημοτολογίων)