Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΠΣΕΔ
 Βεβαίωση γέννησης  αρχείο
 Βεβαίωση ιθαγένειας  αρχείο
 Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης  αρχείο
 Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης για Ο.Γ.Α.  αρχείο