Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
08/03/200720 Αίτημα αποστολής στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. των τοπικών βάσεων δεδομένων των 32 πιλοτικών ΟΤΑ.
07/02/200713 Γνωστοποίηση των δυνατοτήτων επιλογής των ΟΤΑ χωρίς μηχανογράφηση ή με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.
07/02/200712 Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την ολοκλήρωση ή μη των προπαρασκευαστικών ενεργειών μετάπτωσης στο Εθνικό Δημοτολόγιο.
25/01/20077 Αίτημα για την αποστολή στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α των στοιχείων επικοινωνίας των 32 πιλοτικών ΟΤΑ.
17/10/200643 Πρόσκληση των 32 πιλοτικών ΟΤΑ σε ημερίδα.
21/07/200627 Καθορισμός 32 ΟΤΑ ως πιλοτικών για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου.
21/07/200626 Προπαρασκευαστικές ενέργειες των ΟΤΑ σε σχέση με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου.
19/05/200615 Υπενθύμιση της υπ' αριθμ. 11 /25-04-06 εγκυκλίου.
19/05/200614 Υπενθύμιση της υπ' αριθμ. 7 / 29-03-06 εγκυκλίου
25/04/200611 Ενημέρωση φορέων δημόσιας διοίκησης για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.