Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
13/07/200962516Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων
του Εθνικού Δημοτολογίου

17/06/200949587Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου

19/03/200912Επέκταση της σύμβασης διασύνδεσης των ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο
16/02/200919529Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
03/02/20096Βεβαιώσεις εκδιδόμενες από την κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
24/09/200844Καθιέρωση ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών Εθνικού Δημοτολογίου.
24/09/200854714Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου.
18/09/200841Νέα τηλέφωνα τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου
17/04/200823Εγχειρίδιο λειτουργίας δημοτολογίου.
20/03/200817Πρόγραμμα επιμορφωτικών ημερίδων και σεμιναρίων για το Εθνικό Δημοτολόγιο.