Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
02/03/2016130Πρόσβαση του Υπουργείου Εξωτερικών στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
09/10/201424313Οριστικοποίηση ένταξης του Δήμου Μετσόβου στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
23/12/201333820Οριστικοποίηση ένταξης Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
22/11/201329706Οριστικοποίηση ένταξης Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
22/11/201328823Οριστικοποίηση ένταξης Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
22/11/201328818Οριστικοποίηση ένταξης Δήμων στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
21/03/201302Εγχειρίδιο λειτουργίας «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ» Δημοτολογίου
29/08/2012118280/22514/12Κριτήριο εντοπιότητας - βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
14/05/201029614Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
27/08/200967981Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου
1 2 3 4 5   Επόμενη