Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
 1. 28-04-2014 ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

  Με την υιοθεσία ενήλικα, με ποια διαδικασία μπορούν τα ενήλικα τέκνα να πάρουν το καινούργιο επώνυμο του γονέα τους, εάν στην απόφαση του Δικαστηρίου δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά.

   
  Σύμφωνα με το άρθρο 1586 του Αστικού Κώδικα. Αφού καταχωριστεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης η υιοθεσία του ενήλικα, θα καταχωριστεί σε αυτή και το επώνυμό του, το οποίο θα είναι αυτό του θετού γονέα. Βάσει αυτής της ΛΠ θα εγγραφεί στο δημοτολόγιο με τα νέα του στοιχεία.  
   
 2. 28-04-2014 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ

  Δημότης μας που υιοθετήθηκε ενήλικος και πήρε το επίθετο του θετού γονέα επιθυμεί να προσθέσει και το επίθετο του βιολογικού του γονέα. Με ποιον τρόπο θα γίνει η μεταβολή αυτή;

   
  Σύμφωνα με το άρθρο 1586 του Αστικού Κώδικα, το οποίο αναφέρεται στην υιοθεσία ενηλίκου, μπορεί το θετό τέκνο να παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα, στο οποίο έχει το δικαίωμα να προσθέσει και το πριν από την υιοθεσία επώνυμό του. Αυτή η προσθήκη θα αναγραφεί στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του, στο περιθώριο της οποίας έχει καταχωρηθεί η υιοθεσία και ως νομιμοποιητική βάση θα αναγραφεί η προαναφερθείσα διάταξη του Αστικού Κώδικα. Θα ζητήσετε υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου υιοθετηθέντος προκειμένου να καταχωρίσετε την προσθήκη στη ληξιαρχική πράξη. Βάση αυτής της προσθήκης στη ΛΠ γέννσης (βλέπε κατωτέρω) θα γίνει η διόρθωση του επωνύμου στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων.

  «Βάσει του άρθρου 1586 του Αστικού Κώδικα και της από …(ημερομηνία και έτος)… Υπεύθυνης Δήλωσης του ……, προστίθεται το επώνυμο του φυσικού του γονέα …(όνομα φυσικού γονέα )… σε αυτό που ήδη φέρει».
   
 3. 28-04-2014 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

  Α) Εκδίδεται δικαστική απόφαση για υιοθεσία ανηλίκου, γεννημένου στις 20/7/1995 και οι θετοί γονείς καταθέτουν την απόφαση στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας τους, για να συνταχθεί νέα Λ.Π. γέννησης.
  Η δικαστική απόφαση τελεσιδίκησε στις 3/8/2013. Ωστόσο, στις 20/7/2013 το ανήλικο τέκνο είχε ήδη ενηλικιωθεί.
  Χρειάζεται νέα δικαστική απόφαση, για υιοθεσία ενηλίκου, για να την καταχωρήσουμε - ως μεταβολή - στο περιθώριο της Λ.Π. γέννησης που έχει συνταχθεί στον τόπο γέννησής του; 
  Β) Στην περίπτωση της υιοθεσίας ανηλίκου, το οποίο ενηλικιώθηκε μέχρι να καταστεί τελεσίδικη η δικαστική απόφαση, εμείς, ως Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης όπου πρέπει να καταχωριστεί η υιοθεσία ως μεταβολή, ποιά δικαστική απόφαση θα ζητήσουμε;
  Μας καλύπτει η ήδη υπάρχουσα, όπου στο διατακτικό αναφέρεται ως ανήλικο (......."κηρύσσει θετό τέκνο των αιτούντων την ανήλικη ....... που γεννήθηκε ..... ") ή πρέπει να εκδοθεί νέα δικαστική απόφαση που να αφορά υιοθεσία ενηλίκου;

   
  Α) Δεν χρειάζεται νέα δικαστική απόφαση ούτε θα συνταχθεί νέα ΛΠ στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων. Η υιοθεσία του θα καταχωριστεί στην υφιστάμενη ΛΠ γέννησής του, ως μεταβολή.
  Β) Η δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας, εφόσον καταστεί τελεσίδικη, είναι επαρκής προκειμένου να καταχωρίσετε στην ήδη συντεταγμένη ΛΠ γέννησης του ενήλικα πλέον την υιοθεσία του ως μεταβολή. Δεν υφίσταται πια η μυστικότητα της υιοθεσίας.
  Όχι, δεν πρέπει να ζητήσετε νέα δικαστική απόφαση.  
   
 4. 28-04-2014 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

  Α) Η δήλωση γέννησης ανηλίκου (λόγω υιοθεσίας) πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης (όπως μία γέννηση κανονική) ή δηλώνεται μέσα σε 30 ημέρες;
  Β) Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε πώς καταχωρούμε πράξη υιοθεσίας και αν υπάρχει εκπρόθεσμο και από πότε. Πιστεύουμε ότι συντάσσουμε νέα ληξιαρχική πράξη γεννήσεως αρχικά και στη συνέχεια την καταχωρούμε ως μεταβολή.

   
  Α) Όχι. Επειδή η ληξιαρχική πράξη γέννησης συντάσσεται με βάση τη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας ανηλίκου, δεν πρόκειται για μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται η προθεσμία του ενός μήνα.
  Εάν ήταν ενήλικος, η δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας θα καταχωριζόταν στη ΛΠ του ενήλικα ως μεταβολή και τότε θα ίσχυε η προθεσμία του ενός μήνα για δήλωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο δήλωσης, επειδή πρόκειται για σύνταξη νέας ληξιαρχικής πράξης, βάσει δικαστικής απόφασης.
  Β) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης για την υιοθεσία συντάσσεται με βάση τη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας ανηλίκου, ως εκ τούτου δεν πρόκειται για μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται η προθεσμία του ενός μήνα.
  Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο δήλωσης, επειδή πρόκειται για σύνταξη νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
  Εάν υιοθετείται ενήλικος, η δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας θα καταχωριστεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενήλικα ως μεταβολή και στην περίπτωση αυτή ισχύει η προθεσμία του ενός μήνα για δήλωση της μεταβολής.
   
 5. 17-09-2014 Παιδί ανήλικο, γεννημένο εκτός γάμου, υιοθετήθηκε από το σύζυγο της μητέρας του. Στη δικαστική απόφαση τού δόθηκαν δύο επώνυμα, αυτό της μητέρας και αυτό του θετού πατέρα. Σωστά δόθηκαν και τα δύο επώνυμα στη δικαστική απόφαση;
   
  Ισχύει το άρθρο 1563 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο “θα πάρει το επώνυμο του θετού γονέα …”. Δηλαδή, στη ληξιαρχική πράξη θα εγγράψετε το επώνυμο του θετού γονέα και όταν ενηλικιωθεί τότε θα πάρει -εάν θέλει- και το επώνυμο που έφερε πριν την υιοθεσία.
  Η ανωτέρω διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή αντίθετη συμφωνία είναι ανίσχυρη. Επίσης, η απόκτηση του επωνύμου του θετού γονέα γίνεται αυτοδικαίως.
   


<< επιστροφή