Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
 1. 19-08-2014 Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν μπορεί να κάνει ονοματοδοσία αλλοδαπός με ροζ κάρτα ασύλου.
   
  Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει τη διαμονή στη χώρα έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή.
  Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του. Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ σε περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία βεβαίωση από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.
   
 2. 21-05-2014 Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με την αλλαγή θρησκεύματος σε ληξιαρχική πράξη γέννησης Μουσουλμάνου με ονοματοδοσία, στην οποία το τέκνο χρίζεται με Άγιο Μύρο, μεταβάλλοντας έτσι το Δόγμα αλλά και το όνομα.
  Προστίθεται στο όνομα που δόθηκε κατά την ονοματοδοσία το κατά τη βάπτιση δοθέν όνομα ή χρειάζεται δικαστική απόφαση;
   
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτης μετέβαλε το θρήσκευμά του και η μεταβολή αυτή κατά το ίδιο θρήσκευμα είναι σύμφυτη με πρόσδοση νέου ονόματος, επέρχεται και πολιτειακά μεταβολή του κυρίου ονόματος με προσθήκη του προσδοθέντος ονόματος στο ήδη υπάρχον ακόμα και όταν το τελευταίο προήλθε από ονοματοδοσία.
  Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της εν λόγω μεταβολής θρησκεύματος και της συνακόλουθης προσθήκης του προσδοθέντος στο ήδη υπάρχον κύριο όνομα, βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 και ως εκ τούτου δεν απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ. διότι η έκδοση αυτή συνυφαίνεται με τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων που παρεισέφρησαν κατά το χρόνο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης.
   
 3. 12-09-2014 Σύζυγοι, προ του γάμου τους -που έγινε την 1η Οκτωβρίου 2011- έκαναν δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων στον τελετουργό (άρθρο 1505 του Α.Κ.), η οποία όμως δεν καταχωρήθηκε στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου τους.
  Πρέπει να καταχωρηθεί η δήλωση στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου και με ποιο τρόπο; Με άδεια Ειρηνοδίκη/Εισαγγελέα ή με δικαστική απόφαση;
   
  Η δήλωση προσδιορισμού δεν καταγράφηκε στη ληξιαρχική πράξη από παράλειψη ή παραδρομή του ληξιάρχου. Ωστόσο, πρέπει να καταγραφεί στη ληξιαρχική πράξη.
  Αν το θεωρήσουμε ως διόρθωση, τότε θα πρέπει να πάρετε άδεια Εισαγγελέα /Ειρηνοδίκη.
   
 4. 12-09-2014 Επιτρέπεται να κάνει ονοματοδοσία αλλοδαπός με ροζ κάρτα (δελτίο αιτήσαντος ασύλου);
   
  Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει την διαμονή στη χώρα, έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο αλλοδαπός έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του.
  Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ στην περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία, βεβαίωση από την αρμόδια αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.
   
 5. 12-09-2014 Πρόκειται να γίνει ονοματοδοσία τέκνου που γεννήθηκε στον Π. και είναι δημότης του δήμου Β. Αττικής. Ο πατέρας βάσει δικαστικής απόφασης έχει χάσει την επιμέλεια. Η μητέρα του τέκνου έχει πεθάνει. Στη γιαγιά, η οποία κατοικεί στο Γ., δόθηκε η επιμέλεια του τέκνου. Μπορούμε εμείς στο ληξιαρχείο Β. να καταχωρήσουμε πράξη ονοματοδοσίας ή αυτό πρέπει να γίνει στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας της γιαγιάς;
   
  Η ονοματοδοσία γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ληξιαρχικού νόμου, με δήλωση των γονέων του τέκνου που ασκούν τη γονική μέριμνα.
  Αν ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα. Αν και οι δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν τη γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του τέκνου.
  Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε την δικαστική απόφαση της επιμέλειας. Έχει χάσει ο πατέρας τη γονική μέριμνα; Η γιαγιά έχει την επιτροπεία του τέκνου; Εάν ο πατέρας δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας του τέκνου, δεν μπορεί η γιαγιά να κάνει ονοματοδοσία.
   
 6. 12-09-2014 Δηλώθηκε μία εκπρόθεσμη γέννηση του 2009, η οποία είχε γίνει στο νοσοκομείο της πόλης Γ.. Οι γονείς είναι αλλοδαποί. Ο πατέρας είναι νόμιμα στη χώρα όμως η μητέρα είναι παράνομη. Επιθυμούν να κάνουν ονοματοδοσία. Είναι εφικτή, παρόλο που η μητέρα δεν έχει άδεια διαμονής; Εάν δεν μπορούν να κάνουν ονοματοδοσία στο ληξιαρχείο μας, με ποιον τρόπο μπορούν να δώσουν όνομα στο παιδί προκειμένου να εκδοθεί διαβατήριο; 
   
  Ονοματοδοσία γίνεται όταν και οι δύο γονείς από κοινού δηλώσουν το όνομα του τέκνου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να είναι ικανοί για δικαιοπραξία και να αποδεικνύουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
  Έτσι, παράνομοι αλλοδαποί δεν μπορούν να προβούν σε ονοματοδοσία του τέκνου τους. Πιθανόν να μπορούν να κάνουν ονοματοδοσία στην πρεσβεία ή στο προξενείο τους.
   
 7. 12-09-2014 Από το ληξιαρχείο Χ μάς προσκομίσθηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία καταχωρήθηκε η ονοματοδοσία ενηλίκου. Ισχύει η ονοματοδοσία σε ενήλικο ή χρειάζεται βάπτιση;
   
  Ο ενήλικος μπορεί να κάνει μόνος του ονοματοδοσία για τον εαυτό του, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί κύριο όνομα στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
  Σε ανήλικο προβαίνουν στην ονοματοδοσία και οι δύο γονείς από κοινού.
   
 8. 12-09-2014 Έπεσε στην αντίληψή μας έγγραφό σας σχετικά με την ονοματοδοσία τέκνου. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν πρέπει πριν τη βάπτιση να προηγείται υποχρεωτικά η ονοματοδοσία ή αν μπορούν οι γονείς να δώσουν όνομα στο παιδί τους και με τη βάπτιση;
   
  Η βάπτιση αποτελεί κτήση θρησκεύματος.
  Η βάπτιση θεωρείται και κτήση κυρίου ονόματος, όταν στη δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού. Αν λοιπόν στη δήλωση της βάπτισης προβούν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας με εξουσιοδότηση του άλλου), τότε θεωρείται και ονοματοδοσία (πρόσδοση κυρίου ονόματος).
   
 9. 12-09-2014 Γονείς παρουσιάστηκαν στο ληξιαρχείο μας, όπου είναι κάτοικοι, για δηλώσουν το όνομα του τέκνου τους. Είναι και οι δύο αλλοδαποί αλλά μόνο ο πατέρας έχει άδεια διαμονής. Μπορεί να γίνει η δήλωση;
   
  Όχι, πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς άδεια διαμονής.
    
 10. 17-09-2014 Έχουμε ληξιαρχική πράξη γέννησης ενηλίκου (γέννηση 1988) χωρίς κύριο όνομα. Το αρχείο της εκκλησίας όπου τελέστηκε η βάπτιση τηρείται μόνο από το 1990. Τι μπορεί να μας προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για να δηλωθεί το κύριο όνομα και το θρήσκευμά του;
   
  Μπορεί και μόνος του ως ενήλικος να κάνει την ονοματοδοσία του με δήλωση στο ληξίαρχο (ΕΡ.ΝΟΜ.ΑΚ β.Βαθρακοκοίλη ΣΕΛ.959-960 ΑΘΗΝΑ 2004). Όσον αφορά στο θρήσκευμα, εάν δεν υπάρχει καταχώριση στα βιβλία της εκκλησίας για τη βάπτισή του, δεν υπάρχει τρόπος να καταγραφεί.
   


<< επιστροφή