Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
 1. 20-08-2014 Ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από 10 χρόνια στην Αθήνα και έχει πάρει διαζύγιο. Εν έτει 2013 αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί στο ΧΧΧ (όνομα τοποθεσίας). Πού συντάσσεται η ληξιαρχική πράξη γάμου; Είναι 2ος ή 1ος επί επανασυστάσει και πώς δηλώνεται;
   
  Πρόκειται για δεύτερο γάμο. Η «επανασύσταση γάμου» είναι εκκλησιαστικός όρος και δεν υφίσταται θεσμικά - διοικητικά.
  Η ληξιαρχική πράξη του (δεύτερου) γάμου θα συνταχθεί στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης αυτού.
   
 2. 20-08-2014 Σε δήλωση θρησκευτικού γάμου στο ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Χ του Δήμου Ψ, σύμφωνα με τη δήλωση τέλεσης του ιερέα, αναγράφηκε βαθμός γάμου του συζύγου δεύτερος και με βάση αυτό συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη γάμου. Μετά από επικοινωνία με το σύζυγο, ενημερωθήκαμε ότι επρόκειτο τελικά για τρίτο γάμο.
  Με τι δικαιολογητικά θα πρέπει να κάνω την αλλαγή; Χρειάζομαι απόφαση δικαστηρίου ή αρκεί η νέα δήλωση του ιερέα;
   
  Πρόκειται για διόρθωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.344/1976, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Η διόρθωση αφορά σε σφάλματα εκ παραδρομής που έγιναν κατά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και γίνεται είτε δικαστικά είτε με άδεια εισαγγελέα.
   
 3. 20-08-2014 Πώς θα γίνει η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γάμου - θρησκευτικού τύπου - ενός ζευγαριού που το 2011 είχε κάνει σύμφωνο συμβίωσης;
   
  Θα συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη γάμου. Στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης θα καταχωρίσετε την αυτοδίκαιη λύση αυτού (του Συμφώνου Συμβίωσης) λόγω γάμου.
   
 4. 20-08-2014 Πού συντάσσεται η ληξιαρχική πράξη γάμου που έχει τελεστεί σε πρεσβεία στην Ελλάδα και αφορά σε αλλοδαπούς;

  -- Γάμοι που τελούνται σε Πρεσβείες ή Προξενεία στην Ελλάδα μεταξύ αλλοδαπών, καταχωρούνται - εφόσον είναι υποστατοί κατά άρθρο 13 του Αστικού Κώδικα - στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου ανήκει διοικητικά η Πρεσβεία ή το Προξενείο και εφόσον η Ελλάδα δεν έχει ρυθμίσει διαφορετικά μέσω Διμερούς Συμφωνίας με το αποστέλλον κράτος τη δυνατότητα τέλεσης τέτοιου γάμου.
  -- Γάμος που τελείται στην Αλβανική Πρεσβεία και ένας από τους μελλόνυμφους έχει και την Ελληνική Ιθαγένεια πέραν της Αλβανικής, θεωρείται ανυπόστατος, επειδή τελέστηκε κατά παράβαση τέτοιας Διμερούς Συμφωνίας, οπότε δεν καταχωρίζεται σχετική ληξιαρχική πράξη γάμου.
   
 5. 18-09-2014 Χήρα τέλεσε β' γάμο και τον δήλωσε σήμερα στο ληξιαρχείο μας. Από τον πρώτο της γάμο είχε το επώνυμο του συζύγου της, το οποίο διατηρούσε μέχρι σήμερα. Με ποιον τρόπο θα καταχωρηθεί το επώνυμο της γυναίκας στην αντίστοιχη καρτέλα στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γάμου; Δεν θα πρέπει να προκύπτει ότι μετά το δεύτερο γάμο της επανέρχεται στο πατρικό της επώνυμο;
   
  Η ληξιαρχική πράξη θα συνταχθεί βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των δηλούντων. Η χήρα η οποία έχει τελέσει γάμο πριν το 1983 διατηρεί το συζυγικό της επώνυμο κατά τη διάρκεια της χηρείας της και το αποβάλλει αυτοδίκαια εάν συνάψει νέο γάμο. Η ληξιαρχική πράξη γάμου θα την αναγράφει με το επώνυμο που έφερε μέχρι τώρα (αυτό του θανόντος συζύγου) και στις παρατηρήσεις θα σημειωθεί ότι το επώνυμο μετά το γάμο της θα είναι το πατρικό της. Η εγγραφή στα δημοτολόγια θα γίνει με το πατρικό της επώνυμο.
   
 6. 29-09-2014 Πολιτικός γάμος έγινε το έτος 2012, ιερολογήθηκε το 2013 και δηλώθηκε 40 ημέρες μετά. Υπάρχει πρόστιμο; 

  Όχι δεν υπάρχει πρόστιμο. Η ιερολόγηση του γάμου δεν είναι μεταβολή.
   
 7. 29-09-2014 Μπορώ να καταχωρήσω ληξιαρχική πράξη γάμου εκπρόθεσμα, με πιστοποιητικό της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνη δήλωση των συζύγων; 

  Ναι, αφού έχετε τη δήλωση του «τελέσαντος ή συμπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.344/1976. Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «Βραδυτέρα δήλωσις μέχρι της ενενηκοστής ημέρας ή και πέραν ταύτης είναι δεκτή, συνεπάγεται όμως τας κατά το άρθρον 49 …ποινάς».
   
 8. 29-09-2014 Στο ληξιαρχείο της δημοτικής μας ενότητας εκδίδουμε άδειες για πολιτικούς γάμους. Πληροφορήθηκα ότι για τους αλβανούς υπηκόους, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν διαβατήρια και άδειες παραμονής, οι άδειες γάμου μπορούν να εκδοθούν από την Αλβανία.
  Μπορώ να εκδώσω άδεια γάμου για αλλοδαπό, ο οποίος είναι κάτοικος του Δήμου μας, με ληξιαρχική πράξη γέννησης στην Ελλάδα, με άδεια παραμονής, με βεβαίωση περί μη κωλύματος γάμου και με όλα τα δικαιολογητικά που ο Νόμος ορίζει και γινόταν μέχρι τώρα. 

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή την συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα, επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα, δικαιολογητικά, δηλαδή απόσπασμα της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της χώρας τους περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός. Τονίζουμε ότι εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης περί μη κωλύματος γάμου, την οποία προσκομίζει ο μελλόνυμφος αλλοδαπός, προκύπτει η δυνατότητα τέλεσης ή όχι γάμου, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα» που ίσως δεν είναι γνωστή στο ξένο εσωτερικό δίκαιο. Ωστόσο, στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και αυτός/αυτή δεν είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους άδειας γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοση της άδειας γάμου είναι ο Δήμος στον οποίο ο/η αλλοδαπός/ή έχουν την απλή διαμονή τους, ο οποίος θα ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνουμε ότι, απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επισήμου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατήριο κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός παραμένει νόμιμα στην χώρα μας.
  Δηλαδή όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν ο αλλοδαπός δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας του άδειας γάμου.
   
 9. 29-09-2014 Στην καταχώριση στο ληξιαρχείο θρησκευτικού γάμου Έλληνα με αλλοδαπή πρέπει να καταχωρούμε στο κύριο όνομα της αλλοδαπής το δεύτερο όνομα που πήρε μετά την βάπτισή της; Στη δήλωση γάμου του ιερέα που μου προσκόμισε ο σύζυγος η αλλοδαπή αναγράφεται με δύο (2) κύρια ονόματα, ενώ στο διαβατήριό της μόνο με ένα. 

  Όχι. Τα στοιχεία της είναι αυτά που αναγράφονται στο διαβατήριό της. Να ζητήσετε διόρθωση του πιστοποιητικού του ιερέα.
   
 10. 29-09-2014 Μπορεί να συνταχθεί έκθεση ιερολόγησης γάμου από το ληξίαρχο του τόπου κατοικίας του ζευγαριού; 

  Ναι, μπορεί, κατά διασταλτική ερμηνεία του νόμου.
  Εφόσον δεν είναι πρωτογενής πράξη (ο πρώτος γάμος είναι ο συστατικός), τότε μπορεί να συνταχθεί έκθεση.
   
 11. 29-09-2014 Αναφορικά με αλλοδαπούς που θέλουν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
  α) Αν ο αλλοδαπός είναι κάτοικος του Δήμου μας, μπορεί να φέρει την άδεια γάμου από τη χώρα του; Ποιες είναι οι χώρες για τις οποίες ισχύει αυτό;
  β) Είναι η υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος γάμου δικαιολογητικό και για τους αλλοδαπούς που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ή αντικαθίσταται από το πιστοποιητικό/ βεβαίωση περί μη κωλύματος που προσκομίζουν; 

  Προκειμένου οι αλλοδαποί να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας τους άδειας γάμου, η οποία αναγράφει τα στοιχεία των μελλόνυμφων (και των δύο) και τον τόπο τέλεσης του γάμου (π.χ. ο γάμος θα τελεστεί στο εξωτερικό ή πιο ειδικά).
  Αν υπάρχει τέτοια άδεια, τότε εσείς δεν εκδίδετε νέα, μόνο τελείτε το γάμο. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν τέτοια άδεια γάμου από τη χώρα προέλευσής τους τότε:
  α) Οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους. Προς τούτο, οφείλουν να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα:
  i) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και
  ii) βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της χώρας τους περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου, διότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος γάμου δεν ισχύει για τους αλλοδαπούς (προσοχή!).
  β) Στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσης, άδειας γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο Δήμος στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας για το σκοπό αυτό τα προαναφερόμενα (i) και (ii) δικαιολογητικά.
  Προσοχή! Πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο Έλληνας μελλόνυμφος είναι κάτοικος του Δήμου. Αν ο Έλληνας μελλόνυμφος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, δεν ισχύουν τα ανωτέρω!
  Συνοπτικά, η απάντηση στο α) ερώτημα είναι ναι, για όλες τις χώρες. Προσοχή όμως στην επικύρωση (έχουμε εγείρει επιφυλάξεις για APOSTILE από Αλβανία, Γεωργία κ.λπ.).
  Για το β) ερώτημα η απάντηση είναι όχι, καθώς υπάρχει ειδική διάταξη περί αυτού (άρθρο 1, παρ. 3, περ. δ’ Π.Δ.391/1982).
   
 12. 29-09-2014 Πολιτικός γάμος τελέστηκε στη Γερμανία και δηλώθηκε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών το 2011. Ο θρησκευτικός γάμος τελέστηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2013. Μπορεί να δηλωθεί στον τόπο όπου τελέσθηκε και, αν ναι, με ποιο τρόπο; 

  Θα συνταχθεί έκθεση από το ληξίαρχο του τόπου τέλεσης του γάμου, η οποία όμως θα αποσταλεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών προκειμένου να καταχωρηθεί στη ληξιαρχική πράξη γάμου.
   
 13. 29-09-2014 Όταν καταχωρούμε εκπρόθεσμα γάμο θα πρέπει να δίνουμε αντίγραφο στους ενδιαφερόμενους πριν μας σταλεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση το πρόστιμο που θα πρέπει να πληρώσουν; 

  Ναι. Αντίγραφο στον ενδιαφερόμενο και θα αποστείλετε αντίγραφο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
   
 14. 29-09-2014 Στη δήλωση τέλεσης θρησκευτικού και πολιτικού γάμου αναφέρεται «επώνυμο τέκνων» και υπογράφουν και οι δύο σύζυγοι. Πρέπει να γίνεται και σε ξεχωριστό βιβλίο πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ή αρκεί στη δήλωση; 

  Όχι. Δεν χρειάζεται ξεχωριστό βιβλίο.
   
 15. 29-09-2014 Τελείται πολιτικός γάμος πριν την έναρξη λειτουργίας του Π.Σ.Λ.Π. ο οποίος ιερολογείται μετά την 8/5/2013. Η ιερολόγησή του καταχωρείται στο ληξιαρχείο τέλεσης ή στο ληξιαρχείο όπου καταχωρήθηκε ο πολιτικός γάμος; 

  Στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης μπορεί να συνταχθεί μόνο έκθεση αυτού, προκειμένου να σταλεί από το ληξίαρχο στο Ληξιαρχείο που έχει συνταχθεί ο πολιτικός.
   
 16. 29-09-2014 Σας γνωρίζω ότι στο ληξιαρχείο μας το έτος 1990 δηλώθηκε η τέλεση ενός πολιτικού γάμου, ο οποίος στη συνέχεια ιερολογήθηκε το έτος 1993. Οι ενδιαφερόμενοι τον δήλωσαν στη Δημοτική Ενότητα όπου έγινε η τέλεσή του, σαν να ήταν ο κύριος γάμος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο ληξιαρχικές πράξεις γάμου και στα δύο ληξιαρχεία αντίστοιχα. Σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι ζητούν να καταχωρηθεί το διαζύγιό τους στη ληξιαρχική πράξη γάμου που έχει συνταχθεί στο ληξιαρχείο μας.
  Απευθυνθήκαμε στην εισαγγελία Τρικάλων ζητώντας την έγκριση για τη διαγραφή της ληξιαρχικής πράξης γάμου που έχει συνταχθεί στην άλλη Δημοτική Ενότητα και την καταχώρηση της ιερολόγησης στο ληξιαρχείο μας.
  Η απάντηση ήταν ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πάνε δικαστικώς για τη διαγραφή της εν λόγω πράξης και την καταχώρηση του θρησκευτικού γάμου στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης.
  Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε σχετικά για τις περαιτέρω ενέργειές μας. 

  Να επισημάνετε στον Εισαγγελέα τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 344/1976 για κήρυξη ανίσχυρης ληξιαρχικής πράξης, δεδομένου ότι το γεγονός είναι ένα (ο γάμος) και ο συστατικός γάμος είναι ο πρώτος.
   
 17. 29-09-2014 Τι γίνεται στην περίπτωση που ο πολιτικός γάμος ιερολογείται και η ιερολόγηση του δηλώνεται στο ληξιαρχείο τέλεσης και όχι στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί ο πολιτικός γάμος; 

  Έχουν συνταχθεί για το ίδιο γεγονός δύο ληξιαρχικές πράξεις. Η νεότερη τρέπει να ακυρωθεί από τον Εισαγγελέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του N. 344/1976 περί κήρυξης ανίσχυρης ληξιαρχικής πράξης.
   
 18. 29-09-2014 Σας γνωρίζουμε ότι στις 12.03.1995 τελέστηκε γάμος σε τέμενος Κολωνού από Ιμάμη τεμένους Κολωνού μεταξύ δύο Μουσουλμάνων, κατά το μουσουλμανικό δόγμα, και συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη στο ληξιαρχείο μας. Ο σύζυγος αιτείται να γίνει διόρθωση των στοιχείων του ονόματός του και καταχώριση της πολιτογράφησής του, καθώς και να λάβει αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου του. Είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το αίτημά του; 

  Η ληξιαρχική πράξη αποδεικνύει το γεγονός για το οποίο έχει συνταχθεί. Δηλαδή, εν προκειμένω, το γεγονός της τέλεσης του γάμου. Εφόσον το ληξιαρχείο σας δεν έχει ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα έτσι ώστε αυτός να ενεργήσει ως προς την απάλειψη της ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση, η πράξη αυτή παράγει όλα τα αποτελέσματά της στο μέτρο της απόδειξης του γεγονότος για το οποίο συντάχθηκε, δηλαδή της τέλεσης του γάμου.
  Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ή θα κινηθείτε προς την απάλειψη της πράξης ή θα ικανοποιήσετε το αίτημά του διοικούμενου.
   
 19. 29-09-2014 Αλβανός υπήκοος προσκομίζει την πολιτογράφησή του και ζητά να καταχωρηθεί η μεταβολή στην ληξιαρχική πράξη γάμου του που τελέστηκε στις 21.07.2001. Ταυτόχρονα, προσκομίζει πιστοποιητικό γάμου από το οποίο προκύπτει ότι είχε ήδη τελέσει γάμο στην Αλβανία στις 16.08.2000.
  Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 344/76, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν στο ίδιο γεγονός, ως επικρατέστερη θεωρείται αυτή που εγκύρως συντάχθηκε προγενέστερα, οι δε λοιπές κηρύσσονται ανίσχυρες, με πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
  Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η αρχική πράξη συντάχθηκε στην αλλοδαπή; Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το ληξιαρχείο μας να ζητήσει αυτεπάγγελτα από τον Εισαγγελέα την κήρυξη της πράξης ως ανίσχυρης; 

  Αυτό ισχύει για ελληνικές ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν στο ίδιο γεγονός (με τα ίδια πρόσωπα).
  Εδώ έχετε αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη, η οποία για τον αλλοδαπό είναι η συστατική του γάμου του. Προφανώς στην Ελλάδα τέλεσε θρησκευτικό γάμο, ο οποίος ωστόσο θεωρείται ανυπόστατος στη Αλβανία.
  Να καταχωρίσετε τη μεταβολή της ιθαγένειάς του, αν και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Να μην ζητήσετε τίποτα από τον Εισαγγελέα.
   
 20. 29-09-2014 Αλβανοί υπήκοοι που έκαναν γάμο στην αλβανική πρεσβεία ζητούν τη δήλωση του γάμου στο ληξιαρχείο μας. Μπορώ να προβώ στη δήλωση του γάμου χωρίς άδεια διαμονής; 

  Αφού είναι και οι δύο Αλβανοί και ο γάμος τελέστηκε στην αλβανική πρεσβεία, αρμόδιο προς σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γάμου είναι το ληξιαρχείο της ληξιαρχικής περιφέρειας -δημοτικής ενότητας- στην οποία έλαβε χώρα ο γάμος. Εφόσον είστε το αρμόδιο ληξιαρχείο, καταχωρήστε τον.
  Προσέξτε μόνο την περίπτωση που ένας εκ των δύο μπορεί να έχει και την ελληνική ιθαγένεια, όποτε ο γάμος είναι ανυπόστατος.
   
 21. 29-09-2014 Όταν έρθουν και δηλώσουν διαζύγιο με γάμο χριστιανικό μπορούν να τον δηλώσουν μόνο με την απόφαση του Πρωτοδικείου και του Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ένδικων μέσων, χωρίς να καταθέσουν το διαζευκτήριο; 

  Γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (άρθρο 1438 Αστικού Κώδικα). Η λύση ενός γάμου -συμπεριλαμβανομένου και του θρησκευτικού- επέρχεται τη χρονική στιγμή της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και όχι του διαζευκτηρίου της Μητρόπολης.
  Ως εκ τούτου, μόνο με τη δικαστική απόφαση -και το πιστοποιητικό του πρωτοδικείου περί αμετακλήτου- μπορείτε να καταχωρείτε τη λύση του γάμου και δεν θα ζητάτε το διαζευκτήριο της μητρόπολης.
   
 22. 29-09-2014 Με συστημένη επιστολή ήρθε αίτηση για καταχώρηση μεταβολής σε ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζύγιο). Στην αίτηση επισυνάπτονται:
    -  Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα, με ημερομηνία 25.11.2013.
    -   Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου, με ημερομηνία 25.11.2013 και 
    -  Η απόφαση του Πρωτοδικείου για το διαζύγιο. 

  Η λύση του γάμου είναι μεταβολή. Έτσι στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 -όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013- και ειδικότερα στην παράγραφο 3 αυτού ορίζεται: «Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μετεβλήθη η αστική κατάστασις».
  Ως εκ τούτου, πρέπει κάποιος από τους πρώην συζύγους να κάνει τη δήλωση.
   
 23. 29-09-2014 Γάμος που έλαβε χώρα στο εξωτερικό, δηλώθηκε στο ελληνικό προξενείο και μεταγράφηκε η πράξη στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Ο γάμος λύθηκε με γερμανική δικαστική απόφαση το 2011. Παρόλο που δεν χρειαζόταν έγινε η αναγνώριση του δεδικασμένου στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει η έκθεση διαζυγίου στο δικό μας Ληξιαρχείο; Ή μόνο στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών; 

  Καταρχάς, το Ειδικό Ληξιαρχείο μπορούσε να καταχωρήσει την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου. Τώρα, εφόσον έχει γίνει αναγνώριση δεδικασμένου από ελληνικό δικαστήριο, μπορεί να συνταχθεί έκθεση επί αυτού είτε από το ληξίαρχο του τόπου έκδοσης της δικαστικής απόφασης είτε από το ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.
  Σε κάθε περίπτωση η έκθεση πρέπει να αποσταλεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
   
 24. 29-09-2014 Κάτοικος του Δήμου μας, Βουλγαρικής καταγωγής, η οποία απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια το 2000 και είναι δημότης άλλου Δήμου, προσκόμισε απόφαση έτους 2010 βουλγάρικου δικαστηρίου λύσης του γάμου που τελέσθηκε μεταξύ αυτής και βούλγαρου υπηκόου. Ζητά να καταχωρηθεί το διαζύγιο στο βιβλίο εκθέσεων του ληξιαρχείου μας για να γίνει εκτελεστή η απόφαση στην Ελλάδα. Δεν ισχύει η παραπομπή για αναγνώριση δεδικασμένο στην ελληνική επικράτεια; 

  Εάν η Βουλγαρία ήταν μέλος της Ε.Ε. το έτος 2010 δεν χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1347/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2201/2003.
  Για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. από το έτος 2003 δεν χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου όσον αφορά στις δικαστικές αποφάσεις λύσης γάμου (εκτός Δανίας).
   
 25. 29-09-2014Επειδή από το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης κρίνεται η εκπρόθεσμη ή μη δήλωση του διαζυγίου, παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν με την προσκόμιση του διαζευκτηρίου από την Μητρόπολη, η έρευνα του ληξιαρχείου παρέλκει (έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με το οποίο γίνεται αποδεκτή η αριθ. 506/2003 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). 

  Εφόσον στο διαζευκτήριο αναγράφεται το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης με υπογραφή Εισαγγελέα, δεν είναι υποχρεωτικό για τους ληξιάρχους να το διερευνούν.
  Ωστόσο, ζήτημα τίθεται με τη νέα διάταξη του άρθρου 4 παρ.5 του Ν. 4144/2013, στην οποία ορίζεται ότι "τα πιστοποιητικά περί αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης του γάμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ' αυτών επισημείωση του αρμοδίου ληξιάρχου κ.λπ.".
   
 26. 29-09-2014Αλλοδαπή που τέλεσε γάμο στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε συναινετικό διαζύγιο στη Ρουμανία με συμβολαιογραφική πράξη. Η Ρουμανία αποτελεί χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται δεδικασμένο. Εμείς ως υπηρεσία καταχωρούμε το διαζύγιο μόνο με τη συμβολαιογραφική πράξη (νομικά επικυρωμένη και μεταφρασμένη); Πώς θα ξέρουμε το ισχύον καθεστώς κάθε χώρας; Πώς θα καταλάβουμε αν έχουν καταστεί αμετάκλητα και κυρίως ποια ημερομηνία θα καταχωρήσουμε ως αμετάκλητη όταν η κάθε χώρα τα συντάσσει διαφορετικά τα διαζύγια; 

  Εξαρτάται πότε έχει εκδοθεί το διαζύγιο. Εάν εκδόθηκε πριν την ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε., τότε χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου.
  Το άρθρο 39 του κανονισμό 1347/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2201/2003 θα σας βοηθήσει. Υπάρχει σχετικό παράρτημα βάσει του οποίου η απόφαση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναφερόμενο στο άρθρο 39, σχετικά με αποφάσεις που εκδίδονται σε γαμικές διαφορές.
   
 27. 29-09-2014 Υπάρχει δικαστική απόφαση για συναινετική λύση γάμου (18.12.2012), για την οποία όμως δεν προέβησαν σε παραίτηση από ένδικα μέσα και αντί αυτού ο δικηγόρος του συζύγου κοινοποίησε την απόφαση του δικαστηρίου στην σύζυγο με δικαστικό επιμελητή, ο οποίος την παρέδωσε στη μητέρα της συζύγου, ως σύνοικο, κατά δήλωση της μητέρας στις 09.10.2013.
  Ποια ημερομηνία θεωρείται ως λύση αυτού του γάμου; 

  Σας παραπέμπουμε στα άρθρα 503, 518, 564 και 605 Κ.Πολ.Δ. που σχετίζονται με την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι ερωτήματα όπως το συγκεκριμένο –το οποίο συνυφαίνεται με επίδοση και τι συνιστά επίδοση- άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
   

 (Τελευταία Ενημέρωση 29-09-2014)

<< επιστροφή