Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
 1. 20-08-2014 Δημότισσά μας, η οποία παντρεύτηκε το 2010 στη Στοκχόλμη, θέλει να προσλάβει το επώνυμο του συζύγου της. Απαιτείται δικαστική απόφαση ή μπορεί να γίνει με απόφαση Δημάρχου;
   
  Ο Δήμαρχος δεν έχει αρμοδιότητα στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το επώνυμο των συζύγων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Αστικού Κώδικα.
  Έτσι, αν έχει κοινή ιθαγένεια με το σύζυγό της, τότε ισχύει το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο δεν επέρχεται μεταβολή επωνύμου μετά το γάμο.
  Εάν δεν έχει κοινή ιθαγένεια με το σύζυγό της, τότε ισχύει το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους διαμονής. Συνεπώς, εάν κατοικεί στη Σουηδία, το επώνυμό της θα ρυθμιστεί από το σουηδικό δίκαιο, εάν κατοικεί στην Ελλάδα από το ελληνικό.
   
 2. 20-08-2014 Ινδοί υπήκοοι αποκτούν τέκνα διαφορετικού φύλου, στα οποία θέλουν να δώσουν - κατά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης - διαφορετικό επώνυμο - στο άρρεν το επώνυμο του πατέρα και στο θήλυ το επώνυμο της μητέρας. Μπορούν οι γονείς να προσδιορίσουν διαφορετικό επώνυμο στα τέκνα τους, ακολουθώντας τη δική τους παράδοση;
   
  Εν προκειμένω, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Αστικού Κώδικα. Δεδομένου ότι γονείς και τέκνα έχουν κοινή ιθαγένεια, ισχύει το δίκαιο της κοινής τους ιθαγένειας, άρα το ινδικό δίκαιο.
  Συνεπώς, αν το ινδικό δίκαιο το επιτρέπει, τότε το καταχωρείτε.
   
 3. 20-08-2014 Γάμος τελεσθείς το έτος 2013, κατά τον οποίο η σύζυγος (ελληνίδα υπήκοος) επιθυμεί να αλλάξει ή και να προσθέσει το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της.
   
  Υπό την προϋπόθεση ότι το επώνυμο των συζύγων ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο, αυτό δεν μεταβάλλεται εξ αιτίας του γάμου (άρθρο 1388 Αστικού Κώδικα). Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μπορεί ο κάθε σύζυγος να προσθέσει στο επώνυμό του, το επώνυμο του άλλου συζύγου, με κοινή δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου (άρθρο 28 του ν. 3719/2008).
   
 4. 20-08-2014 Γάμος τελεσθείς το έτος 2013, κατά τον οποίο η σύζυγος (υπήκοος τρίτης χώρας) επιθυμεί να αλλάξει ή και να προσθέσει το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της.
   
  Θα πρέπει να εξετάσετε ποιο δίκαιο ισχύει κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου (άρθρο 14 Αστικού Κώδικα). Εάν είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1388 του Αστικού Κώδικα.
   
 5. 17-09-2014 Διαζευγμένη δημότισσά μας με ανήλικο τέκνο, του οποίου έχει την επιμέλεια και τη γονική μέριμνα, ζητά την αλλαγή του επωνύμου του χωρίς να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του εν διαστάσει συζύγου της. Επιτρέπεται;
   
  Ισχύουν οι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1505). Οι γονείς έχουν προσδιορίσει με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους το επώνυμο των τέκνων τους. Η δήλωση αυτή δεν ακυρώνεται από τη διοίκηση (εν προκειμένω το Δήμο) αλλά από τα δικαστήρια.
  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ακυρώσουν την κοινή δήλωσή τους δικαστικά και μετά να προβούν από κοινού στον προσδιορισμό επωνύμου των τέκνων τους.
   
 6. 17-09-2014 Στις 18.11.1995 τελέστηκε γάμος στο Δήμο μας μεταξύ έλληνα υπηκόου και αλβανής υπηκόου. Η σύζυγος θέλει να αλλάξει το επώνυμό της και να προσλάβει το επώνυμο του συζύγου της. Σύμφωνα με την 587/12 Γνωμοδότηση ΝΣΚ, εκτός από την προσκόμιση αλλοδαπής διοικητικής πράξης, τι άλλο δικαιολογητικό χρειάζεται;
   
  Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση της εν λόγω Γνωμοδότησης, επειδή αυτή αφορά σε μεταβολή επωνύμου αλλοδαπού, μεταβολή δηλαδή που δεν έχει σχέση με την τέλεση γάμου.
  Εν προκειμένω, έχετε γάμο έλληνα με αλλοδαπή, οπότε το επώνυμο της αλλοδαπής ρυθμίζεται από το δίκαιο του τόπου της κοινής συνήθους διαμονής τους, δηλαδή το ελληνικό δίκαιο.
  Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το επώνυμο της συζύγου δεν αλλάζει με το γάμο, συνεπώς δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην αλλαγή του επωνύμου της.
   
 7. 17-09-2014 Αλβανίδα παντρεύτηκε Έλληνα πολίτη και στη συνέχεια πολιτογραφήθηκε. Βαπτίστηκε χριστιανή ορθόδοξη στην Ελλάδα, της δόθηκε το χριστιανικό όνομα Β. και συντάχθηκε σχετική πράξη βάπτισης. Επιθυμεί να αλλάξει το κύριο όνομά της από αυτό της πολιτογράφησης σε αυτό της βάπτισης. Δύναται, βάσει της 587/2012 Γνωμοδότησης ΝΣΚ, να προβούμε σε αλλαγή του κυρίου ονόματός της;
   
  Η συγκεκριμένη Γνωμοδότηση αφορά μόνο σε αλλοδαπούς και όχι σε έλληνες πολίτες. Η εν λόγω είναι πολιτογραφημένη και, ως εκ τούτου, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για να αλλάξει όνομα πρέπει να αλλάξει την απόφαση πολιτογράφησή της.
   
 8. 17-09-2014 Με ποιον τρόπο μπορεί ένας ενήλικας πολίτης να προσθέσει στο επώνυμό του και αυτό της μητέρας του;
   
  Δεν μπορεί. Η αλλαγή επώνυμου επιτρέπεται για συγκεκριμένους λόγους, όταν π.χ. το επώνυμο είναι κακόηχο, προκαλεί τη θυμηδία, είναι δυσχερές στην προφορά ή ξενικό. Είναι ευνόητο ότι με την προσθήκη ενός άλλου επώνυμου σε ένα τέτοιο επώνυμο δεν απαλείφονται οι προαναφερθέντες συγκεκριμένοι λόγοι.
   
 9. 17-09-2014 Όσον αφορά στην προσθήκη επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου (άρθρο 28 του ν. 3719/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 1388 του Αστικού Κώδικα), όταν το επώνυμο που θα προστεθεί έχει δύο συνθετικά, καταχωρούνται στις μεταβολές τρία επίθετα ή προβλέπεται κάτι άλλο; Μπορεί να επιλέξει η σύζυγος ένα συνθετικό του επωνύμου του συζύγου ή προσλαμβάνει αυτούσιο το επώνυμο με τα δύο συνθετικά;
   
  Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει ρητά από πόσα συνθετικά πρέπει να αποτελείται το επώνυμο του προσώπου, όταν το επώνυμο του ενός συζύγου έχει δύο συνθετικά θα προσθέτετε αυτό το διπλό επώνυμο αυτούσιο όπως είναι, δηλαδή η σύζυγος ή ο σύζυγος θα έχει τρία επίθετα. Ο νόμος ορίζει ρητά δύο συνθετικά μόνο για το επώνυμο τέκνου.
  Η προσθήκη θα γίνει αυτούσια στο επώνυμο που έχει ο/η σύζυγος. Πχ. εάν η Νικολάου αιτείται προσθήκη του επωνύμου του συζύγου της Παπαδόπουλου-Γεωργίου θα γίνει Νικολάου-Παπαδοπούλου-Γεωργίου.
   
 10. 17-09-2014 Αλλοδαπή παντρεύτηκε Έλληνα το 2010. Κατά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου ήταν διαζευγμένη και είχε το επώνυμο του πρώην συζύγου της. Στις 28-02-2013 γίνεται δεκτή η αίτησή της για αλλαγή επωνύμου στο Ληξιαρχείο Σαράτοβ Ρωσίας. Μπορούμε να καταχωρήσουμε αυτή τη μεταβολή βάσει της πράξης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, στηριζόμενοι στην με αρ. 587/2012 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., με απλή εντολή ληξιάρχου και εάν ναι, ποιος θα ελέγξει αν αυτή η μεταβολή δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη Γνωμοδότηση;
   
  Εφόσον η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή, η μεταβολή του επωνύμου της που τελέστηκε στην αλλοδαπή, θα καταχωριστεί στη ληξιαρχική πράξη γάμου της με την προσκόμιση στο ληξίαρχο της αλλοδαπής πράξης, νομίμως επικυρωμένης και μεταφρασμένης. Εσείς, ως ληξίαρχος, νομιμοποιείστε να το διερευνήσετε. Αν θεωρήσετε ότι προσκρούει στα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, τότε μπορείτε να μην το κάνετε δεκτό.
   
 11. 17-09-2014 Δημότης μας, κάτοικος εξωτερικού και με εταιρεία στο εξωτερικό, έχει αλλάξει εκεί το επώνυμό του (έχει και ελβετικό διαβατήριο) και αυτές οι μεταβολές έχουν γίνει στην Ελβετία και στα τέκνα του. Ζητά από την υπηρεσία μας την αλλαγή του επωνύμου του λόγω επαγγελματικής αναγνώρισης σε άλλο κράτος και όχι λόγω κακόφημου ή κακόηχου επωνύμου, όπως προβλέπεται στον Ν.Δ. 2573/1953. Παρακαλούμε, διευκρινίστε μας αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την αλλαγή επωνύμου.
   
  Προκειμένου να γίνει εκτελεστή ως προς τα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων η μεταβολή του ονόματος και του επωνύμου Έλληνα, ο οποίος δυνάμει του δικαίου της άλλης του ιθαγένειας τα έχει μεταβάλει στην αλλοδαπή, πρέπει να γίνει αναγνώριση δεδικασμένου της αλλοδαπής διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας έγινε αυτή η αλλαγή. Εφόσον αναγνωριστεί δικαστικά η αλλοδαπή απόφαση (δικαστική ή διοικητική), θα καταχωριστεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος και μετά μπορείτε να καταχωρίσετε τις μεταβολές στα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων.
  Σχετική είναι η Γνωμοδότηση 65/1991 του Ν.Σ.Κ. (αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν.Δ. 2573 – Αλλαγή Επωνύμου, Κυρίου Ονόματος – Ανάκτηση Επωνύμου → Θεσμικό Πλαίσιο).
   
 12. 17-09-2014 Στο δήμο μας έγινε γάμος το 2013 μεταξύ Γάλλου και Ελληνίδας, οι οποίοι έχουν τόπο μόνιμης διαμονής τη Γαλλία. Το αρχικό αίτημα της συζύγου ήταν να προσλάβει το επώνυμο του συζύγου. Την ενημερώσαμε για τη δυνατότητα προσθήκης του επωνύμου του συζύγου στο δικό της.
   
  Δεδομένου ότι οι σύζυγοι δεν έχουν κοινή ιθαγένεια, το επώνυμό τους θα ρυθμιστεί από το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους διαμονής τους.
  Εάν κατοικούν στη Γαλλία, τότε το γαλλικό δίκαιο θα ρυθμίσει το επώνυμο της συζύγου. Εφόσον το επώνυμό της ρυθμιστεί από το αλλοδαπό δίκαιο, τότε δεν μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 28 του Ν. 3719/2008.
  Δείτε τη σελίδα 5 της εγκυκλίου 17/2009 του Υπουργείου (αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις).
   
 13. 17-09-2014 Το 2013 τελέστηκε στο δήμο μας θρησκευτικός γάμος για τον οποίο συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη στο ληξιαρχείο μας. Εμφανίσθηκε σήμερα η σύζυγος και δήλωσε ότι επιθυμεί να προσθέσει το επώνυμο του συζύγου στο δικό της. Μπορεί να γίνει αυτό; Αν ναι, υπάρχει χρονικός περιορισμός;
   
  Εφόσον το επώνυμο των συζύγων έχει ρυθμιστεί από το ελληνικό δίκαιο, ως το δίκαιο της κοινής ιθαγένειας ή της κοινής διαμονής, μπορούν οποτεδήποτε θελήσουν να προσθέσει ο ένας σύζυγος στο επώνυμο του, το επώνυμο του άλλου.
   
 14. 17-09-2014 Δημότης μας επιθυμεί να τελέσει πολιτικό γάμο με Πολωνή υπήκοο. Επιθυμία τους είναι η προσθήκη του επωνύμου του συζύγου στο επώνυμο της συζύγου.
  Η ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν. 3719/2008 αφορά και σε αλλοδαπούς υπηκόους; Δύναται η Πολωνή σύζυγος να πάρει και το επίθετο του Έλληνα συζύγου της, κατόπιν υπεύθυνων δηλώσεων;
   
  Εάν η συνήθης διαμονή κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου είναι στην Ελλάδα τότε ισχύει το ελληνικό δίκαιο, όποτε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της διάταξης. Δηλαδή να προσθέσει στο ξενικό της επώνυμο αυτό του Έλληνα συζύγου της.
  Αλλαγή επωνύμου, έτσι ώστε η σύζυγος να πάρει αυτό του συζύγου, δεν ισχύει σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
   
 15. 17-09-2014 Δημότισσά μας έκανε γάμο το 1981 και πήρε το επώνυμο του συζύγου της. Το 2007 πήραν διαζύγιο. Μας ζήτησε λοιπόν να κάνουμε τις ανάλογες διαδικασίες προκειμένου να κρατήσει το επώνυμο του συζύγου της για επαγγελματικούς λόγους. Μπορεί να το κρατήσει και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί;
   
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.1329/1983, η γυναίκα που εξακολουθεί να φέρει και μετά την ισχύ του νόμου το επώνυμο του συζύγου της, περιορίζεται μετά το διαζύγιο στο οικογενειακό της επώνυμο. Ως εκ τούτου, θα την καταχωρίσετε στο δημοτολόγιο σας με το προ του γάμου επώνυμό της. Εάν θέλει να κρατήσει το συζυγικό επώνυμο θα πρέπει να προκαλέσει την έκδοση δικαστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μέσω της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας.
   
 16. 17-09-2014 Έγγαμη, που ο γάμος της έγινε πριν το 1983 και η οποία φέρει το επώνυμο του συζύγου της, δύναται - αφού κάνει δήλωση ανάκτησης του πατρικού της επωνύμου (άρθρο 12 του Ν. 1649/1986)- να προσθέσει στη συνέχεια στο επώνυμό της το επώνυμο του συζύγου της (άρθρο 28 του Ν. 3719/2008);
   
  Μετά την ανάκτηση του πατρικού της επώνυμου, δύναται να προβεί στην προσθήκη του συζυγικού, κατά άρθρο 28 Ν. 3719/2008.
   
 17. 26-09-2014 Μας κατατέθηκε αίτηση μητέρας θετού ανήλικου τέκνου για πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα. α) Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η διοικητική αυτή διαδικασία αφορά και τα υιοθετημένα τέκνα. β) Στην αίτηση δηλώνει ως πατρώνυμο και επώνυμο πατέρα τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του πρώην συζύγου της. Δύναται η υπηρεσία να εκδώσει απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα;
   
  α) Η πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα αφορά σε παιδιά που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους και δεν έχουν αναγνωριστεί από τον πατέρα τους. Εάν στη δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας αναφέρεται ότι το παιδί είναι εκτός γάμου, τότε μπορείτε να προβείτε στην πρόσληψη επωνύμου και πατρωνύμου πατέρα, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ.91400/2961/2001 και Φ.42301/12167/1995 (οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν.Δ. 2573 – Αλλαγή Επωνύμου, Κυρίου Ονόματος – Ανάκτηση Επωνύμου → Θεσμικό Πλαίσιο).
  β) Πρέπει να διερευνήσετε εάν ο πρώην σύζυγος της δημότισσάς σας συναινεί να έχει το θετό τέκνο της ως στοιχεία πατέρα τα δικά του.
   
 18. 06-10-2014 Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε κατά πόσον οι πολιτογραφημένοι ομογενείς μπορούν να αιτηθούν την αλλαγή του ξενικού επωνύμου τους, ή το δικαίωμά τους περιορίζεται στον εξελληνισμό του και μόνον.
   
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2573/1953, ο εξελληνισμός κυρίου ονόματος και επωνύμου αφορά μόνο στους πολιτογραφημένους ομογενείς, στους Έλληνες του εξωτερικού και στους παλιννοστούντες ομογενείς, ενώ η αλλαγή επωνύμου αφορά σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσεως της ιθαγένειάς τους.
   

 (Τελευταία Ενημέρωση   06-10-2014)

<< επιστροφή