Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 


          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για εμβληματικά έργα ύδρευσης

 1. Είναι επιλέξιμη η συνολική παρέμβαση σε επίπεδο Δήμου σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα (άνω των 30.000 ενεργών υδρομέτρων) με παροχόμετρα νέας τεχνολογίας με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση;  
   
  Σε συνέχεια του ερωτήματός σας, σας ενημερώσουμε ότι στο πεδίο έργων της Πρόσκλησης VII (εμβληματικά έργα ύδρευσης) εμπίπτουν δράσεις που αφορούν σε :
  • Εξωτερικά υδραγωγεία
  • Διυλιστήρια νερού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
  • Παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα
  • Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερού
  • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού
  Οι δε αναφερόμενες παρεμβάσεις σε εσωτερικά δίκτυα μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων (3ο bullet) αφορούν σε ευρείες αντικαταστάσεις παλαιών αγωγών, διασυνδέσεις αγωγών κλπ.
  Η στόχευση της Πρόσκλησης VII είναι διαφορετική από αυτή της τρέχουσας Πρόσκλησης Ι και αφορά σε έργα κατασκευής βασικών υποδομών ύδρευσης με περιοχή επιρροής τουλάχιστον 30.000 ενεργών υδρομέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται στην Πρόσκληση VII, προμήθειες τηλεμετρίας (όπως και τύπου ψηφιακών υδρομέτρων που περιγράφετε), γίνονται δεκτές και είναι επιλέξιμες με π/υ σε ποσοστό 10% του κατασκευαστικού έργου το οποίο περιλαμβάνεται στην αίτηση, αν και εφόσον αυτή η προμήθεια απαιτείται και τεκμηριώνεται αναλόγως. Συνεπώς, δεν αποτελεί η τηλεμετρία πεδίο πρώτης γραμμής στην Πρόσκληση αυτή, αντιθέτως αποτελούν οι βασικές υποδομές όπως π.χ. αντικαταστάσεις εκτεταμένων εξωτερικών υδραγωγείων, τα οποία έχουν ηλικία άνω των 40 -50 ετών και η αντικατάστασή τους αποτελεί ικανή αναγκαία συνθήκη για να ασχοληθεί κανείς μετά στο επίπεδο της τηλεμετρίας. Το ίδιο ισχύει και για έργα κεφαλής όπως διυλιστήρια ή δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος.
  Επισημαίνουμε ότι προμήθειες τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης είναι επιλέξιμες στην Πρόσκληση Ι του Προγράμματος ΦιλόΔημος.