Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 • Ανακοίνωση Πληροφοριακού Συστήματος Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων  
   
 • Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις
   
 • Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων
   
 • Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων (ΦΕΚ 1107Β / 8-5-2013)
   
 • Αποστολή κωδικών για την παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων
   
 • Δοκιμαστική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων για ΛΠ Γέννησης & Γάμου
   
 • Παράταση Δοκιμαστικής Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων
   
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων
   
 • Ανακοίνωση Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων  
     
   
 • Eγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής & οδηγίες εγκατάστασης Πιστοποιητικού Ασφαλείας  (Τελευταία Ενημέρωση 25-05-2013) 
   
 • Συχνές ερωτήσεις (Τελευταία Ενημέρωση 05-09-2013, 15:10)  
   
 • Έντυπα και οδηγίες συμπλήρωσης δηλώσεων Ληξιαρχικών Πράξεων
   
 • Υποδείγματα Ληξιαρχικών Πράξεων και Αποσπάσματα Ληξ. Πράξεων