Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 

 

 1. (25-01-2018) Πως καταχωρείται η λύση γάμου σε ΛΠ γάμου που εκδόθηκαν προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ 8/5/2013); 
   
  Η καταχώριση λύσης γάμου σε ΛΠ γάμου, που εκδόθηκαν προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ 8/5/2013) θα επισημειώνεται ΜΟΝΟ στο χειρόγραφο βιβλίο με υπογραφή του δηλούντα και του Ληξιάρχου και θα δίνονται φωτοαντίγραφα από τα βιβλία. Αντίγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται και στα Δημοτολόγια των συζύγων. Η ενημέρωση του διαζυγίου στο Μητρώο Πολιτών θα γίνει χειροκίνητα αφού μεταπτωθούν οι πράξεις στο σύστημα και θα ενημερωθείτε γι’ αυτό. Θα πρέπει να τηρείτε σε αρχείο τα στοιχεία των ΛΠ για τα οποία δηλώθηκαν διαζύγια από 22/1/2018 και μετά.
   
 2. (25-01-2018) Καταχωρείται στο ΠΣΛΗΨ η λύση γάμου που αφορά ΛΠ γάμου που εκδόθηκε προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ 8/5/2013);
   
  Όχι. Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρούνται όλες οι μεταβολές σε σκαναρισμένες ΛΠ εκτός των διαζυγίων, έως ότου αυτές οι ΛΠ μεταπτωθούν στο Μητρώο Πολιτών.
   
 3. (25-01-2018) Πως καταχωρώ έκθεση λύσης γάμου που αφορά ΛΠ γάμου που εκδόθηκαν προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ 8/5/2013); Τι ενέργειες κάνει το Ληξιαρχείο προορισμού;
   
  Καταχωρώ την Έκθεση Λύσης Γάμου επιλέγοντας την ένδειξη «Δεν συνδέεται με Κύρια Πράξη» και καταχωρώντας χειροκίνητα τα πεδία: “Ληξιαρχείο”, “Αριθμό”, “Τόμο” και “Έτος” της ΛΠ Γάμου. Το Ληξιαρχείο προορισμού θα παραλάβει την εκκρεμότητα της Έκθεσης, θα μπορεί την δει και να την τυπώσει μέσα από τις εκκρεμότητες, αλλά δεν θα μπορεί να την διεκπεραιώσει αυτόματα μέσω το ΠΣ ΜΗΠΟΛ. Θα πρέπει να καταχωρήσει την μεταβολή στο χειρόγραφο βιβλίο, να αποστείλει αντίγραφο στο Δημοτολόγιο και να κλείσει χειροκίνητα την εκκρεμότητα της έκθεσης στο ΠΣ ΜΗΠΟΛ.
   
 4. (25-01-2018) Τι κάνω με τις νέες ΛΠ λόγω διαζυγίου που καταχώρησα με την έναρξη του ΠΣ ΜΗΠΟΛ (από 22/1/2018);
   
  Αυτές θα πρέπει να διαγραφούν. Οι εκκρεμότητες διαζυγίου που έχουν διεκπεραιωθεί από το Δημοτολόγιο δεν αποτελούν πρόβλημα εφόσον στην ουσία ο γάμος έχει λυθεί.
   

 Για να καταχωρήσετε νέο ερώτημα πατήστε  εδώ