Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
 


 

 

 1. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ) 
   
 2. Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ)
   
   
 3. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένων Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΨ)
   
   
 4.