Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 


 

 

 1. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ) 
   
 2. Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ)
   
   
 3. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένων Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΨ)
   
   
 4.