Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 

Υπολογισμός ποσού αποζημίωσης αντικατάστασης οικοσκευής ή απλών επισκευαστικών εργασιών 
Αριθμός Μελών Οικογένειας
Βαθμός Ζημίας

Μέγεθος Κατοικίας