Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
03/03/201110650Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Ο Νέος Οδηγός του Προγράμματος για το 2011 (στην ελληνική γλώσσα)
08/02/20116418Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Αναζήτηση εταίρων για την υλοποίηση πράξεων αδελφοποίησης και συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος
20/01/20113029Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Ο Νέος Οδηγός του Προγράμματος για το 2011
20/12/201072278Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Αναζήτηση εταίρων από την πόλη της Βαρσοβίας για τη συμμετοχή στο μέτρο 1.2 (θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων)
23/11/201066885Νέος Οδηγός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013» για το έτος 2011
01/11/201061108Διαδικτυακή διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
02/09/201049761Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Δράση 2 Ενεργός Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη
19/07/201040431Αποστολή έκθεσης για τις εργασίες της συνάντησης διαβούλευσης για τις προοπτικές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013» μετά το 2013 (Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2010)
21/06/201034329Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»: Πρόγραμμα εργασίας-προτεραιότητες για το 2011 & Προθεσμίες για το 2010