Κυριακή 20 Αυγούστου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 

  • Νομικό πλαίσιο: Εθνικό & Ευρωπαϊκό
                  - Αναθεωρημένος Κανονισμός 1302/2013 ΕΟΕΣ (english edition)

                  - Κανονισμός 1082 (2006) ΕΟΕΣ (english edition)

                   - N. 3613/2007

                   - KYA 36808/30.6.2008

                   - Εγκύκλιος αρ. 04/07.02.2008

                   - Ν.4483/2017

  • ΕΟΕΣ στην Ελλάδα & την Ε.Ε.
                    - ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

                    - ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ

  • Οδηγός σύστασης ΕΟΕΣ - Συχνές Ερωτήσεις
     
  • Βέλτιστες πρακτικές: Ελλάδα - Ε.Ε.
     
  • Χρήσιμοι σύνδεσμοι