Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
06/04/201510Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας
17/10/2014151Συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
01/10/2014143Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
24/01/2013450Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄βαθμού
28/11/201145851Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
10/08/201144Μετακινήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ στο εξωτερικό
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
26/03/200918398Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ
21/09/200651360Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
06/12/200534Δίκτυο διεθνών συνεργασιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών
1