Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
 
Hμερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
25/06/2012 25474 Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ Γενεών (2012)
30/05/2012 21779 Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: Αναζήτηση Εταίρων στο πλαίσιο των έργων της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων  
30/05/2012 21213 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECO INNOVATION
25/05/2012 21212 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+
23/05/2012 20417 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
11/05/2012 18506 Jessica - Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης: Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση έργων
11/05/2012 17564 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προγραμμάτων προς συγχρηματοδότηση από τη Μόνιμη Γραμματεία της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου
16/03/2012 9937 Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012
12/03/2012 9076 Βραβείο για τις βέλτιστες πρακτικές αναπλάσεων παράκτιων πόλεων (Συμβούλιο της Ευρώπης)
01/03/2012 7713 Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2013)
29/02/2012 7468 10η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS) 2012: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
20/02/2012 6397 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση Διεθνών Δράσεων για τη Νεολαία (Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης)
17/02/2012 6186 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για διεθνείς δράσεις νεολαίας το 2013
15/02/2012 5908 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία
 (EURO-MED YOUTH IV)
13/02/2012 4998 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιχορήγηση έργων στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) για το 2012
06/02/2012 4434 6η Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «Παγκόσμιος Δήμαρχος 2012»
03/02/2012  4325  6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Υποστήριξη Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» 
02/02/2012 4161 Διαγωνισμός για τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών αναπλάσεων παράκτιων πόλεων
(Συμβούλιο της Ευρώπης)
24/01/2012  2817 Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
27/11/2011 49963  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2015
20/01/2012 2531  Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων
19/01/2012 2408 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μεσογειακής Λεκάνης - ENPI CBC MED 
05/12/2012 50726  Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για Μη Κρατικούς Φορείς και Τοπικές Αρχές
10/11/2011 47179 «Περιφέρειες της Γνώσης»
(7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ)
 
04/08/2011 36025  7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα «Περιφέρειες της Γνώσης»
18/11/2011 48153 Χρηματοδότηση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από το Ταμείο του ΟΗΕ για τη Δημοκρατία (UNDEF) 
10/11/2011 47178  4ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας για την «Πόλη για τα Παιδιά 2012»
04/07/2011 31256  Έναρξη κοινοτικής πρωτοβουλίας ‘Ευρωπαϊκές Ευφυείς Πόλεις και Κοινότητες’
(Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 19/7-1/12/2011)
07/07/2011 31982 Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια 2013 
07/09/2011 39666 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης
σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2012
 
07/06/2011 27306 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
07/06/2011 27305 Πρώτη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικών έργων -Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI Mediterranean Sea Basin)