Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Υπουργείο
Πολιτικές και δράσεις
 
Αριθμός ΦΕΚΘΕΜΑΕγκύκλιος που συνοδεύουν
Αναλυτικός Οδηγός Κατάρτισης ΕΠ Δήμων
Αναλυτικός Οδηγός Παρακολούθησης Αξιολόγησης ΕΠ Δήμων
ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΦΕΚ 268Α΄/31-12-2011Παράταση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.)
Β' 382/11Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ Β΄534/13.4.2007) : Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού».
Α.Π.: 60256Συμπληρωματικές oδηγίες και διευκρινήσεις για την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 20108
Σχέδιο Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού. 66
Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. 66
Β΄ 534/07 Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού. (Υ.Α. 18183/02-04-2007) 66
1 2   Επόμενη