Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
1/7/2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΣΑΜΗ ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Ο υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης Μπαλάφας, παραχώρησε σήμερα Παρασκευή 1η Ιουλίου, συνέντευξη στον Σαμή Καραμπουγιούκογλου στην ΕΡΑ Κομοτηνής.

Ο Υφυπουργός τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και εκταμίευσης της δόσης, που «ρούφαγε» μεγάλο ποσοστό της ενέργειας και της δραστηριότητάς μας, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να ασχοληθούμε με ζητήματα που εκκρεμούσαν και πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες, που είχε λεχθεί και σε επίπεδο προγραμματικών δηλώσεων, είναι τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Θράκης. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η πρόσφατη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Θράκης με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά.

Το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πολύ καλό και οι τοποθετήσεις των υπουργών που συμμετείχαν ήταν καίριες και στοχευμένες στην προσπάθεια να υπάρξουν αποτελέσματα στην προώθηση μια σειρά αναπτυξιακών έργων υπερεθνικής διάστασης θα έλεγα, έργα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, ΤΑΠ, κάθετοι αγωγοί κλπ. Ζητήματα που έχουν σχέση με τις μεταφορές δηλαδή, σιδηροδρομική διασύνδεση, με έργα που αφορούν είτε τα ενεργειακά, είτε την καθετοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, τα φορολογικά, ζητήματα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τον τουρισμό και το περιβάλλον. Πρωταγωνιστικός θα είναι ο ρόλος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Θράκης.

Υπήρξε μια συμφωνία στα συγκριμένα ζητήματα από όλους τους συμμετέχοντες υπουργούς, άλλωστε δεν είναι και η πρώτη φορά που συζητούνται τα θέματα αυτά και σε αυτήν την κατεύθυνση θα προχωρήσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ το χρονοδιάγραμμα θα είναι αντικείμενο μιας επόμενης συνάντησης. Είναι ένα σχήμα που θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας την αναπτυξιακή ανάκαμψη της Θράκης. Είναι και αυτό μέσα στο γενικό σχεδιασμό.

Δεν τίθεται θέμα υποβάθμισης του τελωνείου Κομοτηνής, παραμένει στο επίπεδο Α΄ τάξης και θα αναβαθμισθεί περαιτέρω, αυτό πλέον έχει ξεκαθαρισθεί, μετά από συζήτηση με τους αρμοδίους.

Καταλήγοντας ο κ. Μπαλάφας ανέφερε ότι υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τους αιρετούς στην περιοχή, Περιφερειάρχη και Δημάρχους και το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιλυθούν και άλλα επιμέρους ζητήματα, που του έχουν τεθεί.