Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
31/10/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΕΣ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ


Με τη ρύθμιση της πρώτης παραγράφου της προτεινόμενης τροπολογίας ρυθμίζεται το ζήτημα της πληρωμής των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, των οποίων τα σχέδια δεν είχαν σταλεί εγκαίρως στο αρμόδιο κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο.

Στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η παράταση ισχύος μέχρι την 30η Ιουνίου 2013 της διάταξης που αναφέρεται στην εκκαθάριση δαπανών των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.

Με τις δύο παραπάνω προτεινόμενες διατάξεις διευκολύνουμε την αποπληρωμή των μεταφορέων, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, με απώτερο στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση του μεταφορικού τους έργου και για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Σε αντίθετη περίπτωση σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας δεν θα καταστεί δυνατή η παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, με αποτέλεσμα οι μαθητές και οι οικογένειές τους να κινδυνεύσουν να υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία.

Θα ήθελα να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση ότι πρόκειται για αποπληρωμή εκτελεσμένου μεταφορικού έργου και για κονδύλια τα οποία έχουν ήδη προϋπολογιστεί.

Αυτό σημαίνει ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη είτε στον κρατικό προϋπολογισμό, είτε στους προϋπολογισμούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.