Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
19/3/2014

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΕΣ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ


Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη για το σχέδιο νόμου : «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που συζητούμε σήμερα, συνιστά μία σημαντική νομοθετική μεταρρύθμιση, αφού για πρώτη φορά εισάγεται στην εθνική μας νομοθεσία ένας κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

 

Δηλαδή διάφορες διατάξεις, οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτες προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου, στο εξής συγκεντρώνεται και συστηματοποιείται σε έναν ενιαίο κώδικα.

 

Τι είχαμε μέχρι σήμερα?

 • τις ισχύουσες ρυθμίσεις του Ν 3386/2005,
 • 19 ακόμη τροποποιητικές νομοθετικές παρεμβάσεις,
 • 6 Προεδρικά Διατάγματα και
 • 42 υπουργικές αποφάσεις.

 

Τι έχουμε σήμερα με τη νομοθετική μας πρωτοβουλία που συζητάμε ?

 

Έναν ενιαίο «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» 140 άρθρων, στον οποίο ενσωματώνονται όλες αυτές οι διάσπαρτες ρυθμίσεις. 

 

Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες ?

 

 • αποκτούν ευχερέστερη πρόσβαση στη σχετική νομοθεσία,
 • οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες διευκολύνονται στην άσκηση των καθηκόντων τους,
 • οι ενδιαφερόμενοι θα κατανοούν ευκολότερα το ισχύον νομικό πλαίσιο και έτσι :
 • ενισχύεται η αίσθηση της ασφάλειας δικαίου.

Όμως αυτή η νομοθετική μας πρωτοβουλία δεν εξαντλείται στο έργο της κωδικοποίησης.

 

 Προχωρά ακόμη παραπέρα.

 

Με αφορμή τις αδυναμίες που είχαν καταγραφεί, αλλά και τις πρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν από τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, προβαίνουμε σε μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων.

 

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο πιο  λειτουργικό, πιο ορθολογικό και πιο αποτελεσματικό.

 

Τι ακριβώς κάνουμε ?

 

 • απλοποιούμε τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας διαμονής,
 • προωθούμε το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και
 • αντιμετωπίζουμε ευνοϊκότερα τους μετανάστες «δεύτερης γενιάς».

  

Και επειδή είναι αλήθεια ότι οι πολίτες έχουν ακούσει πολλές φορές για απλοποίηση διαδικασιών - χωρίς όμως να δουν αποτέλεσμα - αναφέρω συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουμε, ώστε η μείωση της γραφειοκρατίας να μην μένει απλό ευχολόγιο, αλλά να γίνει επιτέλους πράξη.

 

Πως το πετυχαίνουμε αυτό?

 

 • προωθούμε τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης,
 • μειώνουμε τους τύπους των αδειών διαμονής από 50 σε 20,
 • καθιερώνουμε συγκεκριμένη προθεσμία για τη διαδικασία εκτίμησης των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που μέχρι σήμερα καθυστερούσε υπερβολικά,  
 • αυξάνουμε τη διάρκεια της τακτικής άδειας διαμονής από ένα χρόνο σε δύο για την αρχική άδεια και από δύο χρόνια σε τρία για την ανανέωση.

 

Τι πετυχαίνουμε με τον τρόπο αυτό?

 

 • επιταχύνουμε σημαντικά τη διαδικασία έκδοσης αδειών,
 • περιορίζουμε το διοικητικό βάρος και
 • μειώνουμε το λειτουργικό κόστος. 

 

 

Και δεν νομίζω στη σημερινή συγκυρία να χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω για το πόσο σημαντικό είναι να πετυχαίνουμε περιστολή δαπανών μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας και όχι με άλλα μέτρα.

 

Και δεν σταματάμε εδώ!

 

Δίνουμε έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σε αυτήν, αλλά και εκτιμώντας τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην εθνική μας οικονομία.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό :

 

 • καθορίζουμε ανά διετία τον ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών,
 • υιοθετούμε ένα νέο ευέλικτο σύστημα μετακλήσεων εργαζομένων,
 • ελέγχουμε σε κεντρικό επίπεδο τη ροή εισόδου νέων μετακαλούμενων εργαζόμενων και
 • προσαρμόζουμε τη ροή αυτή στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

 

 

Επίσης διευκολύνουμε την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο της πραγματοποίησης ξένων επενδύσεων με σκοπό να τονώσουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον φυσικών και νομικών προσώπων, που εδρεύουν στο εξωτερικό.

 

Σημαντικό ακόμη στοιχείο του νομοσχεδίου είναι ότι βελτιώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε τίτλους διαμονής μακροχρόνιου χαρακτήρα, προωθώντας το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, έναντι των αδειών διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

 

Με το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος ο δικαιούχος :

 

 • αποκτά αυξημένα δικαιώματα,
 • εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση σε πολλούς τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας και πάνω απ’ όλα
 • θα μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος της κινητικότητας και να μεταβεί απρόσκοπτα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

 

Θεωρώ προφανή και αυτονόητη τη σημασία της δυνατότητας μετακίνησης όχι μόνο για τους επί μακρόν διαμένοντες, αλλά κυρίως για τη χώρα μας, εάν λάβουμε υπ’ όψιν τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα μετά από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης.

 

Ξεχωριστή έμφαση θα ήθελα να δώσω στην ευνοϊκότερη μεταχείριση της «δεύτερης γενιάς» μεταναστών, καθώς με τις ρυθμίσεις που εισάγουμε διασφαλίζουμε τη νομιμότητα της διαμονής της.

 

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η μεγάλη πλειονότητα της «δεύτερης γενιάς», έχει απολέσει την επαφή της με τη χώρα προέλευσής της, αντιμετωπίζει πλέον την Ελλάδα ως νέα της πατρίδα και έχει ήδη ενταχθεί ή έχει αρχίσει να εντάσσεται στην ελληνική κοινωνία.

 

Αναγνωρίζοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, θεσμοθετούμε μια σειρά μέτρων, που προστατεύουν τη «δεύτερη γενιά» και διευκολύνουν την ενταξιακή της προοπτική.

 

Αναφέρω χαρακτηριστικά το άρθρο 109, όπου προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής πενταετούς διάρκειας σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών υπό την προϋπόθεση :

 

 • να γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή
 • να ολοκλήρωσαν επιτυχώς έξι τάξεις οποιασδήποτε βαθμίδας Ελληνικού σχολείου στη χώρα μας, πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και
 • να διαμένουν νόμιμα εδώ.

 

Η άδεια αυτή θα ανανεώνεται για πέντε χρόνια, με μοναδική υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης.

 

 Έτσι προστατεύουμε τους πολίτες αυτής της κατηγορίας από την απειλή να στερηθούν τις προϋποθέσεις διαμονής και να κινδυνεύσουν με αναγκαστική απομάκρυνση από τη χώρα μας.

 

Επιπρόσθετα στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις :

 

 • για χορήγηση άδειας για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους,
 • για διαμονή με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση,
 • για εισδοχή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,
 • για εισδοχή θυμάτων εμπορίας ανθρώπων,
 • για εισδοχή θυμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών και
 • για εισδοχή για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης δέχεται μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, τα ζητήματα μετανάστευσης αποτελούν εύλογη και θεμελιώδη προτεραιότητα.  

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη κάνει πράξη την καθιέρωση μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής, με την οποία :

 

 • προτάσσουμε τις εθνικές μας προτεραιότητες,
 • βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες,
 • διευκολύνουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και
 • διασφαλίζουμε τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σημειώσω ότι η προσθήκη που ανακοινώθηκε προ ολίγου από τον κ. Γρηγοράκο στηρίζεται στην αυτονόητη υποχρέωση κάθε οργανωμένης πολιτείας να προστατεύει τα όργανά της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των λιμενικών μας, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη μάστιγα της λαθρομετανάστευσης και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.

 

Ποιος θα ήθελε οι λιμενικοί μας να γίνονται έρμαιο σε αβάσιμες, κακόβουλες και κατευθυνόμενες καταγγελίες εις βάρος τους;

 

Πολλώ δε μάλλον όταν αυτές υπαγορεύονται από αδίστακτους δουλεμπόρους που εκμεταλλεύονται δυστυχισμένες ψυχές. 

 

Κλείνοντας, τονίζω για μία ακόμη φορά ότι ο «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες, αποκαθιστά αδικίες, δίνει λύση σε προβλήματα και μεριμνά ουσιαστικά και αποτελεσματικά για τη νόμιμη μετανάστευση, κάτι που είχε πραγματικά ανάγκη η ελληνική έννομη τάξη. 

 

Το βέβαιο είναι ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, του οποίου σας ζητώ την υπερψήφιση, θέτουμε τις βάσεις για μια εθνική στρατηγική για τη μετανάστευση.