Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
16/12/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΕΣ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ


Μιλώντας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με θέμα συζήτησης την αναστολή της χρηματοδότησης του Κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή» ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης τόνισε:

«Τα πολιτικά κόμματα, κατά γενική παραδοχή, αποτελούν τους φορείς μέσω των οποίων πραγματώνεται η κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Όταν όμως υπό το μανδύα ή υπό την κάλυψη πολιτικού κόμματος, υπάρχουν βάσιμες κατηγορίες για την τέλεση σοβαρών εγκληματικών πράξεων, οι οποίες στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας ή πλήττουν βάναυσα τη δημόσια τάξη, οφείλουμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο κατάχρησης της κρατικής χρηματοδότησης με σκοπό την στήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων.

            Για την κυβέρνηση είναι αδιανόητο το κράτος και οι φορολογούμενοι πολίτες να χρηματοδοτούν κόμματα τα οποία κατηγορούνται ότι αποτελούν εγκληματικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις, που επιχειρούν να καλυφθούν κάτω από το μανδύα πολιτικού κόμματος.

Με το πρίσμα αυτό, όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση με πρόσφατη νομοθετική της πρωτοβουλία θέσπισε την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης και της οικονομικής ενίσχυσης πολιτικών κομμάτων, όταν ηγετικά τους στελέχη κατηγορούνται για τα εγκλήματα των άρθρων 187 περί εγκληματικής οργάνωσης ή 187Α περί τρομοκρατικών πράξεων του Ποινικού Κώδικα, ως στοιχειώδες και αυτονόητο μέτρο προστασίας της χώρας και της δημοκρατίας.

             Στην υπό κρίση περίπτωση για το εάν συντρέχει ή μη περίπτωση αναστολής της χρηματοδότησης του Κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή», είναι προφανές ότι συντρέχει η πρώτη προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του Ν 4203/2013 για την άσκηση δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κατά του αρχηγού κόμματος.

              Περαιτέρω, ερευνητέο είναι το εάν συντρέχει σωρευτικά και η δεύτερη προϋπόθεση, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 23 του ως άνω νόμου, περί σύνδεσης των εγκληματικών πράξεων με τη δράση του κόμματος. 

              Κατά την εκτίμησή μου ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Χρυσής Αυγής, που χαρακτηρίζεται από  στρατιωτική δομή, σε συνδυασμό με την πληθώρα  μαρτυριών και ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.

                 Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι την αναστολή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής, ως στοιχειώδες μέτρο προστασίας της χώρας απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τη Δημοκρατία, τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη.»