Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
1/4/2014

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΕΣκ.ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ


Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης παρευρέθηκε σήμερα, 1 Απριλίου 2014, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (LIBE) στις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής τις εξελίξεις σε σχέση, αφενός με την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, αφετέρου με τα αποτελέσματα του πρόσφατου Συμβούλιου Υπουργών ΔΕΥ (3-4.3.2014).

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (Post-Stockholm Programme) για τα επόμενα έτη, προκειμένου αυτές να υιοθετηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014. Οι σχετικές συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν, τόσο κατά το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών ΔΕΥ του παρελθόντος Ιανουαρίου, όσο και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών ΔΕΥ της 3ης και 4ης Μαρτίου 2014, ενώ μελετώνται  επισταμένως οι σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκαν στις 11/3/2014.

Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τις νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, που αφορούν

  • Τη συμφωνία που επετεύχθη από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της Οδηγίας για την εποχική εργασία
  • Τον συμβιβασμό που επετεύχθη σχετικά  με την Οδηγία για την ενδοεταιρική μετάθεση, εκφράζοντας και την ελπίδα αυτός να επιβεβαιωθεί και από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του προσεχούς Απριλίου
  • Την εντατικοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των εργασιών σχετικά με την πρόταση Οδηγία για τους ερευνητές και τους σπουδαστές (RECAST) που έχει ξεκινήσει ήδη κατά τη διάρκεια της Ιρλανδική Προεδρία.

Παράλληλα, ο κ. Μιχελάκης, ευχαρίστησε τους αρμόδιους Εισηγητές, καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής LIBE για τη συνδρομή τους προς την Ελληνική Προεδρία, ιδίως σε σχέση με τις σχετικές συζητήσεις επί των νομοθετικών προτάσεων.

Τέλος,  ο κ. Υπουργός ενημέρωσε την Επιτροπή αφενός σχετικά με την πολύ σημαντική σύναψη εταιρικής σύμπραξης στον τομέα της μετανάστευσης και κινητικότητας με την Τυνησία που υπεγράφη στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων (Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2014), αφετέρου σχετικά με τον στόχο της Ελληνικής Προεδρίας για υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου αναφορικά με την Σφαιρική Προσέγγιση της Μετανάστευσης.

 

Ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη 

 

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρώπη.

Η δραματική οικονομική κρίση που βιώνουν πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο οικονομικό, αλλά και πολιτικό περιβάλλον.

Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί ένα σημαντικό διακύβευμα, ενώ τα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης δέχονται, καθημερινώς, δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις.

Η Ευρώπη ευρίσκεται σε μετάβαση, καθώς σταδιακά ολοκληρώνεται η τρέχουσα νομοθετική περίοδος εν όψει των εκλογών του προσεχούς Μαΐου.

Παράλληλα, εν όψει της ολοκλήρωσης, εντός του 2014, του τρίτου πολυετούς προγράμματος στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, η Ελληνική Προεδρία έχει ξεκινήσει να εργάζεται εντατικά για τη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα έτη με στόχο την υιοθέτησή τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2014.

Ήδη η συζήτηση που είχαμε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών τον Ιανουάριο, στην Αθήνα, όπου άλλωστε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής σας, αγαπητός κ. Aguillar, εξέφρασε τις απόψεις σας, ήταν πολύ εποικοδομητική.

Παράλληλα, οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου έχουν ήδη προχωρήσει επί της ουσίας, ενώ ήδη λάβαμε και μελετούμε επισταμένως τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες υιοθετήθηκαν την 11η Μαρτίου 2014.

Θεωρούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα συμβάλει σημαντικά στην διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες θα υιοθετηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου του Ιουνίου 2014.

Παράλληλα, ως προς τις νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης που έκανα στην Επιτροπή σας τον Ιανουάριο, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:

(α) η Ελληνική Προεδρία είναι ευγνώμων προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συμφωνία που επιτεύχθηκε επί της Οδηγίας για την εποχική εργασία. Η Οδηγία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς είναι το πρώτο νομικό ενωσιακό εργαλείο που ρυθμίζει ζητήματα υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον αρμόδιο Εισηγητή, κ. Moraes (μοράες), καθώς και τους Εισηγητές της Επιτροπής Απασχόλησης Cofferatti (κοφερατι) και Cercas (σερκας),

(β) επίσης, η Ελληνική Προεδρία και εγώ προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ εντατική εργασία που όλοι μας καταβάλαμε αναφορικά με την πρόταση Οδηγίας για την ενδοεταιρική μετάθεση. Όπως γνωρίζετε, αυτή η πρόταση Οδηγίας

- εναρμονίζει τους όρους εισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται ενδοεταιρικά στην Ένωση,

- προσδιορίζει τους κανόνες ενδοενωσιακής τους κινητικότητας, ζήτημα πολύ σημαντικό για τις αγορές εργασίας των κρατών μας,

- προσδιορίζει σημαντικές εγγυήσεις για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των ενδοεταιρικά μετακινούμενων και την αποτροπή μαζικής εισαγωγής υπηκόων τρίτων χωρών, εργαζομένων χαμηλού κόστους και

- δημιουργεί ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, ώστε η Ένωση να καταστεί πιο ελκυστική σε ενδοεταιρικά μετατιθέμενους, συνεισφέροντας μέσω αυτού στην ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης.

Ο συμβιβασμός αυτός συνιστά αποτέλεσμα μιας επίπονης προσπάθειας όλων των πλευρών, είναι ισορροπημένος και παρέχει τα εχέγγυα για την διασφάλιση αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων.

Εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από πλευράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε της Επιτροπής Απασχόλησης. Θα ήθελα να πλευράς μου να επισημάνω ότι ο παρών συμβιβασμός που έχομε ανά χείρας είναι ισορροπημένος και ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κάθε πλευρά. Τυχόν μη υπερψήφισή του συμβιβασμού από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δημιουργήσει επιπλοκές. Η παρούσα συμφωνία έχει επιτευχθεί με πολύ μεγάλες προσπάθειες και υποχωρήσεις εντός του Συμβουλίου, ευρίσκεται στο όριο της αποδοχής από πολλά κράτη μέλη και δεν θα τροποποιηθεί ακόμα και αν οδηγηθούμε σε διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης.

Δεδομένων των ανωτέρω, η Ελληνική Προεδρία ελπίζει ειλικρινώς η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Απριλίου να επιβεβαιώσει τον συμβιβασμό, τον οποίο διαμορφώσαμε σε συνεργασία με την Επιτροπή σας.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς τον Εισηγητή της Επιτροπής σας, κ. Iacolino (ιακολινο) για τις επίπονες προσπάθειες του σε συνεργασία με την Προεδρία για την επίτευξη του σχετικού συμβιβασμού.

(γ) τέλος, αναφορικά με την πρόταση Οδηγίας για τους ερευνητές και τους σπουδαστές, η Ελληνική Προεδρία εντατικοποιεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει επί Ιρλανδικής και είχαν συνεχιστεί επί Λιθουανικής Προεδρίας.

Η Ελληνική Προεδρία έχει σχεδιάσει πολλές συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας με στόχο να συνεχίσει εντατικά τις εργασίες για την πρόοδο του νομοθετήματος. Ειδικότερα, η Ελληνική Προεδρία εργάζεται εντατικά με στόχο να αποκρυσταλλωθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η θέση των κ-μ και του Συμβουλίου επί των εκκρεμών ζητημάτων, ιδίως σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας,τις διατάξεις περί της ίσης μεταχείρισης και τις διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίες αποτελούν, άλλωστε, και την μείζονα προστιθέμενη αξία του νομοθετήματος.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ θερμά την Εισηγήτρια της Επιτροπής σας, κα WIKSTRÖM (βικστρομ), την αγαπητή Cecillia (σεσίλια) για την εντατική εργασία που κατέβαλε και έχουμε ήδη ανά χείρας τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της συγκεκριμένης πρότασης Οδηγίας.

Κλείνοντας την ενημέρωσή μου, θα ήθελα να σας κάνω κοινωνούς μιας πρόσφατης και σημαντικής, κατά την άποψη μου, εξέλιξης που δίδει ένα σημαντικό μήνυμα στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης της μετανάστευσης.

Στο περιθώριο του πρόσφατου Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 3 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη σύναψαν συμφωνία εταιρικής σύμπραξης στον τομέα της μετανάστευσης και την κινητικότητας με την Τυνησία.

Η συμφωνία αυτή, εντασσόμενη στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας μας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα.

Άλλωστε, η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου αποτελεί γεωγραφική περιοχή μείζονος πολιτικής και επιχειρησιακής συνεργασίας για την Ένωση.

Στόχος της Προεδρίας μας είναι να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει στο μέτρο του δυνατού τις προσπάθειες για την προώθηση του διαλόγου και με άλλα τρίτα κράτη, εταίρους στα θέματα μετανάστευσης.

Τέλος, στην παρούσα φάση, το Συμβουλίου, σε συνέχεια της σχετικής αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εργάζεται προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την Σφαιρική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας.