Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
31/10/2013

Ομιλία ΥΠΕΣ κ. Γιάννη Μιχελάκη στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής


Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Ευχαριστώ το Προεδρείο και τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στη σημερινή συνεδρίαση.

Αναμφίβολα στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σημαντικό ρόλο μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει το ΕΣΠΑ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελεί το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης, εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο αποτελεί ένα από τα πέντε Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Η Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την 4η προγραμματική περίοδο, χαρακτηρίζεται ως Περιφέρεια στατιστικής σύγκλισης, γεγονός που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της παρεμβάσεων γίνεται αφ’ ενός μέσω του παραπάνω προγράμματος και αφ’ ετέρου μέσω του Ταμείου Συνοχής.  

Σε ό, τι αφορά στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία οι εκχωρήσεις ανέρχονται στα 357,5 εκ ευρώ, οι εντάξεις στα 472,8 εκ ευρώ, οι συμβάσεις στα 232,8 εκ ευρώ, και οι πληρωμές στα 124,4 εκ ευρώ.

Στην κατηγορία μεγάλων έργων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει ενταχθεί ένα μεγάλο έργο. Πρόκειται για το έργο : «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή : Εργασίες Ολοκλήρωσης τμήματος από Δυτικό Αυτοκινητόδρομο Σιάτιστας έως Κωσταράζι», προϋπολογισμού 35 εκ ευρώ, το φυσικό αντικείμενο του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί και υπολείπεται η σύνταξη του τελευταίου λογαριασμού, η οριστική παραλαβή και το κλείσιμό του.    

Περαιτέρω με αρμοδιότητα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υλοποιούνται 10 έργα Προτεραιότητας συνολικού αρχικού προϋπολογισμού ύψους 121 εκ. ευρώ.

Από τα έργα αυτά τα 4 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ τα υπόλοιπα 6 βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης και υλοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αυτά είναι :

1) Το έργο : «Ενεργόπολις – Κοζάνη», προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ, το οποίο εμφανίζει ποσοστό συμβασιοποίησης 43%, περιλαμβάνει τη σύζευξη των τομέων Ενέργειας Περιβάλλοντος και Επιχειρηματικότητας, βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης και καταβάλλεται προσπάθεια για την ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του 2015.   

2) Το έργο : «Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα», προϋπολογισμού 6 εκ ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή αστρονομικού πάρκου στο όρος Όρλιακα Γρεβενών, βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης το Δήμο Γρεβενών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017.  

3) Το έργο : «Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 1,8 εκ ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένο.

4) Το έργο : «Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακάθαρτων Δημοτικού Διαμερίσματος Βατερού Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

5) Το έργο : «Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 3 εκ ευρώ, το οποίο θα εξυπηρετήσει 3.500 κατοίκους και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014.  

6) Το έργο : «Αποκατάσταση Ποταμού Σουλού», προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών της λεκάνης του ποταμού Σουλού, καθώς επίσης έργα αποκατάστασης του ποταμού περιμετρικά της Πτολεμαΐδας. Το εν λόγω έργο δεν έχει ακόμη ενταχθεί και η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής του είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015.

7) Το έργο : «Αξιοποίηση και ανάδειξη Λίμνης Πολυφύτου», προϋπολογισμού 35 εκ ευρώ, με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο περιλαμβάνει δημιουργία λιμενίσκων, ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων, αρχιτεκτονική αναβάθμιση Σερβίων και Βελβεντού και την οικολογική αναβάθμιση της λίμνης με καθαρισμό και αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ. Το εν λόγω έργο βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, αλλά παρουσιάζει  ποσοστό συμβασιοποίησης μόλις 2,5%, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του 2015 να είναι αμφίβολη.  

8) Το έργο : «Εργασίες προστασίας της λίμνης της Καστοριάς», προϋπολογισμού 12,5 εκ ευρώ, το οποίο στοχεύει στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λίμνη της Καστοριάς. Για το έργο έχει συσταθεί φορέας υλοποίησης, όμως παρατηρείται καθυστέρηση στην εκπόνηση των μελετών. Παρ’ όλα αυτά ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι το τέλος του 2015.

9) Το έργο : «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Κοζάνης, προϋπολογισμού 1.065.000 ευρώ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και

10) Το έργο : «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο Χιλιοδένδρι (Καστοριάς)», προϋπολογισμού 1.036.600 ευρώ, το οποίο έχει επίσης ολοκληρωθεί.   

          Όμως οφείλω να επισημάνω ότι στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντοπίζονται συνολικά και 53 έργα συνολικού προϋπολογισμού 67,4 εκ ευρώ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ανενεργά, δηλαδή πρόκειται για έργα που δεν έχουν προέγκριση διαγωνισμού 6 μήνες μετά την ένταξή τους.

Εξάλλου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013» και σε ό, τι αφορά στη Δυτική Μακεδονία, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων ύψους 10,2 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής για τον Άξονα «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με μεταφορά πόρων από τον Άξονα «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα».

          Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο με περισσότερα στοιχεία, ιδίως από τη στιγμή που βρίσκονται μαζί μας για να σας ενημερώσουν ο καθ’ ύλην αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γιαννούσης και ο κατά τόπον αρμόδιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Δακής, με την Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας κα Βρυζίδου.

Σας ευχαριστώ.