Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
11/11/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε ενώπιον μιας εκ των κρισιμότερων αποφάσεων της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Η επιλογή μας θα προσδιορίσει τη μοίρα των νέων Ελλήνων, αλλά και θα καθορίσει εκ νέου και τον Εθνικό προσανατολισμό της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι μια συνειδητή επιλογή, που θα προσμετρά τις πραγματικές εθνικές και διεθνείς συνθήκες και δεν θα εγκλωβίζεται στις κλασικές, άγονες, μικροκομματικές αντιπαραθέσεις εντυπώσεων.
Οι Έλληνες έχουν υποστεί απίστευτες θυσίες σε ελάχιστο χρόνο. Η Ελληνική κοινωνία βιώνει με υπομονή την πιο δύσκολη περίοδο μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.
Επιδεικνύει όμως πίστη στο στόχο, επιμονή στην προσπάθεια, υπευθυνότητα στη συμπεριφορά και αξιοθαύμαστη εθνική αυτοπεποίθηση, παρά την απόπειρα που κάνουν πολλοί μέσα αλλά και έξω απ’ τη χώρα να την κλονίσουν.
Σήμερα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι συμπολίτες μας περιμένουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα. Απαιτούν ξεκάθαρες και υπεύθυνες τοποθετήσεις από πολιτικούς που ξέρουν να αναμετρώνται με τα προβλήματα και να παράγουν λύσεις. Τελείωσαν αυτοί που αντιμετώπιζαν επί δεκαετίες την πολιτική ως βόλτα στα τηλεοπτικά παράθυρα, ως δημόσιες σχέσεις, ως μέθοδο γρήγορης ανάδειξης ή εύκολου πλουτισμού.
Η κοινωνία, ο τόπος, η πατρίδα μας, έχουν ανάγκη ηγέτες που μπορούν να βλέπουν πέρα απ’ τα τείχη με ορίζοντα όχι τις επόμενες εκλογές, αλλά τις επόμενες γενιές.
Το πρώτο κρίσιμο και διλημματικό ερώτημα που τίθεται είναι: Τι αντιπροτείνουν οι αντίπαλοί μας? Υπάρχει μήπως άλλη λύση εκτός από την Ευρώπη?
Εμείς διαχειριζόμαστε μια δύσκολη κατάσταση που κληρονομήσαμε. Έχουμε διασχίσει ήδη τα μισά του ποταμού. Εντατικοποιούμε και συστηματοποιούμε τις προσπάθειές μας για να βγούμε στην απέναντι όχθη. Στοχεύουμε στην είσπραξη διευρυμένης δόσης, που θα δημιουργήσει ρευστότητα στην αγορά, στη διετή παράταση του προγράμματος που θα ελαφρύνει τα βάρη των πολιτών.
Στην επίσπευση της εξόδου απ’ την ύφεση στην ανάπτυξη που θα μειώσει την ανεργία. Στην παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη.
Τι προτείνουν οι αντίπαλοί μας? Μονομερή καταγγελία των συμφωνηθέντων, πλήρη κατάρρευση της οικονομίας, δηλαδή άναρχη πτώχευση, και επομένως έξοδο της Ελλάδας απ΄ την Ευρώπη και επιστροφή στην εθνική απομόνωση. Την ώρα δε που ασκούν δριμύτατη κριτική στην πολιτική μας, δηλώνουν απερίφραστα ότι «δεν είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν» και περιφρονούν την πρόσφατη ετυμηγορία των Ελλήνων πολιτών που ξεκάθαρα ψήφισαν υπέρ «για την Ελλάδα της Ευρώπης».
Το δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι: Διαπραγματεύτηκε ή όχι η κυβέρνηση Σαμαρά?
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.
Ανακτήσαμε διαπραγματευόμενοι τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας. Παλέψαμε να ξεπεράσουμε την ασυνέπεια και την αναποτελεσματικότητα του παρελθόντος. Να επιτύχουμε τη δρομολόγηση διαρθρωτικών αλλαγών και να προστατέψουμε όσο ήταν δυνατό τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου που απειλήθηκε από διεθνείς κερδοσκόπους, ντόπιους τυχοδιώκτες και οριζόντιες τεχνοκρατικές προσεγγίσεις που ισοπέδωναν πολιτικές ευαισθησίες και περιφρονούσαν την ευρωπαϊκή αρχή της αλληλεγγύης.
Το ότι μέχρι σήμερα δε μιλήσαμε και δεν αναδείξαμε τις πτυχές της διαπραγματευτικής μας προσπάθειας, οφείλεται στην αντίληψή μας που θέλει το συμφέρον της πατρίδας να τοποθετείται στη συνείδησή μας υψηλότερα απ’ τα εφήμερα μικροκομματικά ή προσωπικά μας οφέλη.
Το τρίτο ερώτημα που τίθεται είναι: Πέτυχε αποτελέσματα η μέχρι στιγμής διαπραγμάτευση?
Η συνολική απάντηση, είμαι βέβαιος, ότι θα δοθεί ολοκληρωμένα σε βάθος χρόνου και θα αξιολογηθεί και ιστορικά. Σήμερα, για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών όμως, μπορώ και δικαιούμαι να επισημάνω μερικά ζητήματα:
Παρότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας συνεισέφεραν στην Εθνική προσπάθεια με περικοπές που προσεγγίζουν το 60% των δημόσιων δαπανών τους, ωστόσο αμφισβητήθηκε από κάποιους απαράδεκτα η συμβολή τους και η ηθική τους. Επί 4 εβδομάδες το καλοκαίρι, όταν εμείς διαπραγματευόμασταν σθεναρά τη στήριξη των τελευταίων κοινωνικών δικτύων που διαθέτουν οι Δήμοι, για να στηρίξουν με τη σειρά τους μια κοινωνία που δοκιμάζεται, κάποιοι μας αποκάλεσαν «Συνδικαλιστές Υπουργούς». Εμείς όμως συστηματικά, στοιχειοθετημένα, επιμείναμε, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, και πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα που σήμερα αναγνωρίζονται από όλους.
Ενώ ξεκινήσαμε με απαίτηση της τρόικας για περικοπές που αγγίζουν το 1δις € από τα 2,4 δις. € της κρατικής επιχορήγησης προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παλέψαμε και επιτύχαμε να τριχοτομηθεί το βάρος και να αναγνωριστεί η δυνατότητα μιας πιο αναπτυξιακής πολιτικής.
Έτσι οι περικοπές των δημόσιων δαπανών περιορίζονται στο 1/3 του ποσού, ενώ το άλλο 1/3 αφορά εξορθολογιστικές κα εκσυγχρονιστικές πολιτικές στους δήμους και στις περιφέρειες και το άλλο 1/3 προσδοκώμενα έσοδα από αναπτυξιακές πολιτικές που τώρα ξεκινούν.
-Τίθεται ως στόχος η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

- Θεσμοθετείται η υποχρέωση υποβολής επιχειρησιακού σχεδίου, ετήσιου και πενταετούς, ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και ισοσκελισμένου απολογισμού.

- Δημιουργούνται νέα, ευρηματικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η δημοτική ενημερότητα, η αξιοποίηση και μόχλευση ακίνητης περιουσίας, η ενιαία αρχή προμηθειών ανά ΟΤΑ, η δυνατότητα έξυπνων επενδύσεων, η φορολογική αποκέντρωση.
- Ιδρύεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας που παρακολουθεί, στηρίζει, ελέγχει και επιβάλλει την καλή εκτέλεση των προϋπολογισμών, αξιοποιώντας και τα ψηφιακά μέσα.

- Αν πάραυτα η δημοτική αρχή δεν επιτύχει τους στόχους καλείται να καλύψει με την αύξηση των τoπικών φόρων τη μαύρη τρύπα που δημιουργείται, αναλαμβάνοντας και το σχετικό πολιτικό κόστος, ώστε να μη δημιουργούνται συνεχώς νέα χρέη.
Παράλληλα, εξορθολογίζονται σημαντικά οι δαπάνες για τα πολιτικά και τα τεχνοκρατικά πρόσωπα, μερικές φορές και καθ’ υπερβολή, χωρίς όμως να θίγεται η λειτουργικότητα κυρίως των μικρών νησιωτικών δήμων.
Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αυτή για την ενίσχυση της Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης, θα συμπληρωθεί το επόμενο διάστημα από νομοθετικές παρεμβάσεις που θα μετεξελίσσουν, θα διορθώνουν και θα συμπληρώνουν τον Καλλικράτη βάση προτάσεων, που συγκεντρώνουμε και από τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Στόχος είναι η Οικονομική Αυτοτέλεια να συμπληρωθεί από ενίσχυση της Διοικητικής Αυτονομίας των ΟΤΑ και βελτίωση των υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν προς τους πολίτες.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Οι αποφάσεις που σήμερα καλούμαστε να πάρουμε είναι εξαιρετικά δύσκολες, αλλά αναγκαίες για να ανακτήσει η Ελλάδα τη χαμένη της αξιοπιστία και η πολιτική, την κλονισμένη της αποτελεσματικότητα. Αμέσως μετά απ’ αυτή την ψηφοφορία όμως, η ευθύνη περνά απόλυτη και βαριά στα χέρια των Ευρωπαίων εταίρων. Η Ευρώπη καλείται να στηρίξει έμπρακτα και αποφασιστικά την Ελλάδα χωρίς υπεκφυγές και χωρίς πισωγυρίσματα. Η Ευρωπαϊκή ηγεσία καλείται να εφαρμόσει στην πράξη την αρχή της Αλληλεγγύης, στέλνοντας τα σωστά μηνύματα τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς τη διεθνή κοινότητα.
Ο ολιγωρία, η ατολμία και η καθυστέρηση μπορεί να σημάνουν την αυτοδιάλυση της Ένωσης. Αντίθετα η μετατροπή της Ελλάδος από «μαύρο πρόβατο» σε μοντέλο επιτυχίας, θα σημάνει μια νέα δυναμική αρχή για τη Δημοσιονομική, Οικονομική και εντέλει Πολιτική Ένωση τη Ευρώπης.
Είμαι βέβαιος ότι τις ώρες αυτές συνομιλούμε όλοι με την ιστορία. Όχι μόνο οι Έλληνες αλλά κυρίως οι Ευρωπαίοι, έχουμε χρέος και έχουν χρέος να δικαιώσουν όλες εκείνες τις ιστορικές προσωπικότητες που οραματίστηκαν και πέτυχαν περισσότερη Ευρώπη, δηλαδή περισσότερη Ειρήνη, περισσότερη Δημοκρατία, περισσότερα Ανθρώπινα Δικαιώματα, περισσότερη Αλληλεγγύη, περισσότερη Ανάπτυξη, για να ξεπεράσουμε την κρίση και να επιστρέψουμε στην ευημερία. Αλλά στην ευημερία και την ελπίδα για όλους και όχι μόνο για λίγους.