Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
23/3/2012

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ​ΚΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ​Η ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ


Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΟλοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Ενσωματωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
Με επιστολή του στο www.opengov/ypes ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος Γιαννίτσης ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν για τα εποικοδομητικά τους σχόλια. Πολλά από αυτά έχουν διατυπωθεί και με τη μορφή εγγράφων προς το Υπουργείο από τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης και συνεκτιμήθηκαν κατά τη διαμόρφωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου, διευκρινίζει στην επιστολή του ο Υπουργός Eσωτερικών.
Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο κ. Τ. Γιαννίτσης, το Υπουργείο Εσωτερικών θα εξετάσει με προσοχή τις απόψεις και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν με κριτήριο τη βελτίωση του σχεδίου νόμου του οποίου η συζήτηση επίκειται στη Βουλή.