Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
2/4/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Αθήνα, 2 Απριλίου 2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Με αφορμή δημοσίευμα για 6000 προεκλογικές προσλήψεις στους Δήμους της χώρας διευκρινίζεται ότι:

1. Παρόμοιες προσλήψεις προγραμματίζονται και υλοποιούνται κάθε χρόνο δεδομένου ότι καλύπτουν ανάγκες σε μη μόνιμο προσωπικό .
Ο προγραμματισμός τους για το 2012 γίνεται στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος .Το 2011 οι αντίστοιχες προσλήψεις ήταν σχεδόν 9000.

2. Οι προσλήψεις είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται σταδιακά σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες πιστώσεις των ΟΤΑ και λαμβάνοντας υπόψη τεκμηριωμένες ανάγκες.