Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
4/5/2011

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

e-mail: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 4 Μαΐου  2011

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», με την οποία ρυθμίζονται τα εξής:

 

1. Κατοχυρώνεται και νομοθετικά η κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, του προσωπικού ειδικών θέσεων, καθώς και του προσωπικού ορισμένου χρόνου των δήμων και των ν.π.δ.δ. αυτών, και του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και πληρώνεται από τα ανταποδοτικά τέλη, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα καθυστερήσεων στην καταβολή των εν λόγω αποδοχών.

 

2. Ρυθμίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας για την βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ α βαθμού.

 

3. Προβλέπεται η υποχρέωση των δήμων και των περιφερειών να παρέχουν νομική υποστήριξη σε υπαλλήλους τους που διώκονται ποινικά, με εξαίρεση την περίπτωση εκείνη που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.