Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
24/04/2018(13131/20-4-2018) Διευκρινήσεις εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών
20/04/2018(12039/17-4-2018) Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)
18/04/2018(7752/17-3-2018) Ζ΄ Τροποποίηση της 8310/15.3.2017 Υπ. Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Β. & Ν. Αιγαίου, Κεντ. & Δ. Μακεδονίας»
13/04/2018(9614/29-3-2018) Κατάρτιση Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας
05/04/2018(10394/4-4-2018) Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»
05/04/2018(10427/5-4-2018) Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2018 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
05/04/2018(10212/4-4-2018) Αίτημα για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ
04/04/2018(9927/2-4-2018) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή διατάξεων άρθρων 84-86, Υ.Κ. (ν.3528/2007)
04/04/2018(10286/4-4-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
02/04/2018(9272/30-3-2018) Aίτημα για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,για το έτος 2018
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...   Επόμενη