Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
15/06/2018(27944/15-6-2018) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 117 του ν.4547/2018 (Α΄102) περί παράτασης προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας
14/06/2018(27292/12-6-2018) Aπόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018 σε όλους τους Δήμους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2018
13/06/2018(27170/12-6-2018) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
07/06/2018(25970/6-6-2018) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017
07/06/2018(26109/5-6-2018) Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
07/06/2018(25925/6-6-2018) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας προς κάλυψη δαπανών τους - ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2018.
05/06/2018(25092/4-6-2018) Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
05/06/2018(25075/4-6-2018) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Βόλβης, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
04/06/2018(24706/1-6-2018) Κατανομή ποσού 6.473.730,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2018 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για Μάιο τρέχοντος έτους
31/05/2018(24373/31-5-2018) Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του 1ου Φεστιβάλ για την Ισότητα των Φύλων στις 29 και 30 Ιουνίου 2018
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...   Επόμενη