Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
27/09/2017(32289/26-9-2017) Πληροφορίες για στοιχεία μεταφοράς μαθητών
25/09/2017(31952/22-9-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
25/09/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 25-09-2017, 08:35)
25/09/2017(26913/8-9-2017) Ενημέρωση σχετικά με ανάρτηση ιστοσελίδας Αρχής Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου
22/09/2017(30329/20-9-2017) Δ΄ Τροποποίηση της 8310 Υ.Α. «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφ. Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας»
22/09/2017(23694/20-9-2017) Τροποποίηση της 15334 Υ.Α. «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφ. Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων»
22/09/2017(30331/20-9-2017) Τροποποίηση της 10596 Υ.Α.«Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης & Ηπείρου»
22/09/2017(29526/8-9-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών τους
21/09/2017(31755/21-9-2017) Έναρξη Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και διευκρινίσεις σχετικά με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας
20/09/2017(31422/20-9-2017) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III:Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Δίκτυα Μεταφοράς
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...   Επόμενη