Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
09/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 09-10-2017, 09:10)
06/10/2017(33623/5-10-2017) Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 2017
05/10/2017(33014/2-10-2017) Δημοσίευση του Π.Δ. 100/2017
05/10/2017(33547/5-10-2017) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής
04/10/2017(32333/3-10-2017) Κατανομή ποσού 6.352.897,86€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 καταβολής διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για Σεπτέμβριο
04/10/2017(33259/18-9-2017) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων άρθ. 84-86 Υ.Κ. (ν.3528/2007)
04/10/2017(33301/3-10-2017) Κατανομή ποσού 196.881,00 € στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης από τους ΚΑΠ 2017, κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου
02/10/2017(30562/18-9-2017) Δημοσίευση στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας σύναψης ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
02/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 02-10-2017, 14:20)
02/10/2017(24/29-9-2017) Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ρύθμισης όρων & συνθηκών απασχόλησης εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ΟΤΑ Α΄ Βαθμού & ΝΠΔΔ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...   Επόμενη