Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
09/01/2018(5/2-1-2018) Ημερομηνία Έναρξης, μετάπτωσης δεδομένων, πολιτική ασφάλειας, ορισμός χρηστών & καταχώρισης ληξιαρχικών γεγονότων σε ληξιαρχικά βιβλία κατά τη διάρκεια μετάπτωσης δεδομένων στο «Μητρώο πολιτών»
09/01/2018(1/8-1-2018) Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών (Εγκύκλιος)
08/01/2018(42676/28-12-2017) Έγκριση υποδειγμάτων εντύπων γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά την διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
03/01/2018(44205/28-12-2017) Κατανομή ποσού 107.563.704,58 € σε Δήμους της Χώρας, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων, για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017
29/12/2017(44393/28-12-2017) Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης
28/12/2017(42/27-12-2017) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων με μηχανικούς
27/12/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 27-12-2017, 09:55)
27/12/2017(41/21-12-2017) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Περιφερειών με μηχανικούς
21/12/2017(43337/20-12-2017) Τροποποίηση της Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασής μας, όπως ισχύει, κατανομής ποσού σε Περιφέρειες από Κ.Α.Π. 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
20/12/2017(43595/19-5/2017) Κατανομή εσόδων από ΚΑΠ 2017, ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...   Επόμενη